Punkt informacyjny dla osób poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę działa w siedzibie Fundacji przy ul. Kruczej 36 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.30.

Wszystkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerami telefonów: 
- (22) 695-99-61, 
- (22) 629-73-35, 
- (22) 626-92-34, 
bądź mailowo  informacja@fpnp.pl.

W 2019 roku Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie", dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ) realizowała program bezpośredniej pomocy humanitarnej dla byłych ofiar Trzeciej Rzeszy - POMOC 2019.  
30 września 2019 r, minął termin składania wniosków od osób ubiegających się o wsparcie finansowe. W  roku 2019 świadczenia w wysokości 1250 PLN wypłacono 1200 osobom. 
Wypłaty będą trwały do września 2020 r., zgodnie z przekazywanymi przez EVZ w transzach środkami na ten cel. Wsparcie zostanie przekazane kolejnym 1200 osobom, znajdującym się w ciężkiej sytuacji zdrowotnej i materialnej.
 Serdecznie dziękuję wszystkim naszym Partnerom, którzy w 2019 wspierali nas w realizacji tego, tak ważnego społecznie projektu, a w szczególności: 
- Polskiemu Związkowi byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych,
- Stowarzyszeniu Polaków Represjonowanych przez Trzecią Rzeszę,
- Stowarzyszeniu Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie światowej

oraz  wszystkim osobom, które pełnią społecznie swoje funkcje w tych organizacjach i Sieci Informacji Doradztwa i Integracji a dzięki zaangażowaniu których, informacja o projekcie dotarła do najbardziej potrzebujących wsparcia. 
Dziękuję również, w imieniu Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" Poczcie Polskiej SA, że w 2019 roku była naszym partnerem w realizacji projektów i programów pomocowych, w tym właśnie programu Pomoc 2019. 
Przekazane przez Pocztę Polską SA środki zostały wykorzystane na koszty obsługi projekty, tym samym niemalże cała kwota dotacji została przekazana potrzebującym. 
Wszystkim osobom zaangażowanym w nasz projekt, którym dobro ofiar III Rzeszy jest szczególnie bliskie serdecznie dziękuję. Jednocześnie liczę na Państwa pomoc w następnym roku.

Jakub Deka
Przewodniczący Zarządu Fundacji
"Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Sieć Informacji Doradztwa 
i Integracji (SIDI) 

Sieć Informacji Doradztwa i Integracji (SIDI) jest projektem Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie", współfinansowanym przez niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". Jego celem jest ułatwienie osobom represjonowanym oraz ich rodzinom dostępu do informacji o możliwościach pozyskiwania pomocy socjalnej, medycznej i prawnej z polskich i zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych, a także aktywizacja osób starszych. 
W ramach tego projektu zorganizowaliśmy sieć punktów informacyjnych na terenie Polski, w których udzielane są bezpłatne porady prawne i medyczne. Organizują one także szkolenia dla seniorów oraz działają jako centra wolontariatu.
Główny ośrodek SIDI mieści się w Warszawie - w siedzibie Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przy ul. Kruczej 36 (w budynku Ministerstwa Aktywów Państwowych).
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
tel.  (22) 626-92-34 lub (22) 629-73-35. 
Pracownicy Punktu Informacyjnego w Warszawie codziennie pomagają uzyskać ofiarom nazizmu informacje na temat przysługujących im praw i możliwości zdobycia pomocy z różnych instytucji publicznych i prywatnych. 
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w całej Polsce działa osiem ośrodków terenowych SIDI

Edukacja

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"


Fundacja powstała w 1991 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem RP i RFN. 
Jest organizacją non profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu.

Celem Fundacji jest:

  • świadczenie pomocy ofiarom prześladowań nazistowskich,
  • gromadzenie i udostępnianie dokumentacji nazistowskich prześladowań obywateli polskich,
  • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej i naukowo-badawczej dla upowszechniania prawdy historycznej o II wojnie światowej,
  • inicjowanie przedsięwzięć służących pojednaniu i porozumieniu między narodami, w tym zwłaszcza między Polakami i Niemcami,
  • współpraca z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą

Zamówienia publiczne

12 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych na zbiorczym cmentarzu wojennym w Gross Fullen”, znak sprawy: FPNP-ZM 1/2021.

Szczegóły zamówienia pod adresem:  https://portal.smartpzp.pl/fpnp

12 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych na Polskiej Kwaterze Wojennej na Cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu”, znak sprawy: FPNP-ZM 2/2021.             

Szczegóły zamówienia pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/fpnp

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Krucza 36, 00-921 Warszawa

kontakt

(22) 695 99 61, (22) 629 73 35
informacja@fpnp.pl

Nasz zespół

Jakub Deka
Przewodniczący Zarządu

jdeka@fpnp.pl

Agnieszka Dzierżanowska
Sekretarz zarządu

adzier@fpnp.pl

przemysław Gmitruk
archiwum

pgmitruk@fpnp.pl

Grażyna Woźniak
Kadry

gwozniak@fpnp.pl

RAFAŁ PLICHTA
PROGRAMY POMOCY

rplichta@fpnp.pl