Kolejny wspólny projekt Fundacji z Domem Polonijnym Concordia

W 2019 roku dzięki wsparciu ze środków Senatu w ramach programu wpierania zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą udało się zrealizować kolejny projekt dotyczący Polepszenia infrastruktury Polonijnego Ośrodka Spotkań Dom Concordia w Herdorf-Dermbach w Niemczech. Projekt obejmował modernizację wyposażenia Ośrodka, w tym przede wszystkim zakup łóżek, materacy i mebli do pokoi gościnnych i młodzieżowych. Dom Concordia, prowadzony przez Chrześcijańskie Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech jest ważnym centrum kulturalnym i edukacyjnym dla Polonii z Niemiec i krajów ościennych. Corocznie w tym Polonijnym Ośrodku Spotkań odbywają się duże spotkania polonijne, organizowane są spotkania artystów, warsztaty dla nauczycieli szkół polonijnych, spotkania młodzieży i wakacyjny wypoczynek dla dzieci, połączony z nauka języka polskiego. W Concordii znajdują schronienie Polacy podróżujący po Europie. Wspólnie z Chrześcijańskim Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech oraz dyrekcją Domu Polonijnego Concordia dziękujemy za wsparcie ze środków Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.