Punkt informacyjny dla osób poszkodowanych przez Trzecią Rzeszę działa w siedzibie Fundacji przy ul. Kruczej 36 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.30.

Wszystkich informacji udzielamy telefonicznie pod numerami telefonów: 
- (22) 695-99-61, 
- (22) 629-73-35, 
- (22) 626-92-34, 
bądź mailowo  informacja@fpnp.pl.

Sieć Informacji Doradztwa 
i Integracji (SIDI) 

W latach 2023-2025 Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, dzięki środkom przekazanym przez niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ) realizuje kolejną edycję projektu Sieć Informacji Doradztwa i Integracji. 
Jego celem jest ułatwienie osobom represjonowanym oraz ich rodzinom dostępu do informacji o możliwościach pozyskiwania pomocy socjalnej, medycznej i prawnej z polskich i zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych, a także aktywizacja osób starszych.
 W ramach projektu działa sieć punktów informacyjnych na terenie Polski, w których udzielane są bezpłatne porady prawne i medyczne. Organizowane są także szkolenia dla seniorów, ośrodki działają także jako centra wolontariatu. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w całej Polsce działa osiem ośrodków terenowych SIDI.  

Polskie losy 1939-1945. Wirtualny pomnik

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie we współpracy z Niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt, w latach 2023-2024 realizuje projekt pt. „Polskie losy 1939-1945. Pamięć lokalna & cyfrowa”. Jest on finansowany ze środków niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. 
Fundacja stworzy platformę internetową dla kompleksowej wielojęzycznej bazy danych zawierającej jak najwięcej dostępnych informacji na temat osób represjonowanych przez nazistowskie Niemcy, pochodzących z Polski. A w oparciu o nie Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt przygotuje ofertę edukacyjną skierowaną do odbiorców niemieckich, tak aby pamięć o tym rozdziale polsko-niemieckiej historii pozostała żywa i była przestrogą dla młodego pokolenia. 
Platforma cyfrowa to swego rodzaju „Wirtualny pomnik” osób, które doznały represji ze strony Trzeciej Rzeszy a zarazem kompleksowe źródło informacji o nich. Baza danych pomoże zachować, usystematyzować i zaprezentować wiedzę o losach milionów polskich obywateli z czasów II wojny światowej, a także spopularyzować ją na przykładzie wybranych relacji i świadectw. 
Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt przeprowadzi konkurs na Lokalne inicjatywy kultury pamięci związane z losami obywateli polskich z okresu II wojny światowej. 
W procesie partycypacyjnym lokalne inicjatywy pamięci wykorzystają bazę danych do opracowania własnych formatów i materiałów edukacyjnych, które zostaną również wykorzystane w powstającym „Miejscu Pamięci i Spotkań z Polską”. 

Realizator projektu: Project of the Education 
Agenda NS-Injustice Funded by:
Partner projektu:

Edukacja

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"


Fundacja powstała w 1991 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem RP i RFN. 
Jest organizacją non profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu.

Celem Fundacji jest:

  • świadczenie pomocy ofiarom prześladowań nazistowskich,
  • gromadzenie i udostępnianie dokumentacji nazistowskich prześladowań obywateli polskich,
  • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej i naukowo-badawczej dla upowszechniania prawdy historycznej o II wojnie światowej,
  • inicjowanie przedsięwzięć służących pojednaniu i porozumieniu między narodami, w tym zwłaszcza między Polakami i Niemcami,
  • współpraca z Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą

Zamówienia publiczne

12 lipca 2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: "Stworzenie koncepcji artystycznej, merytorycznej i dokumentacji projektowej oraz wykonanie upamiętnienia obywateli polskich pochowanych na Cmentarzu Waldfriedhof w Güterfelde".

Szczegóły zamówienia pod adresem: https://fpnp.ezamawiajacy.pl

08 lipca 2024

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Stworzenie koncepcji artystycznej, merytorycznej i dokumentacji projektowej oraz wykonanie upamiętnienia obywateli polskich pochowanych na Cmentarzu ofiar katastrofy Cap Arcona i Thielbek w Haffkrug-Gronenberg-Neukoppel”.

Szczegóły zamówienia pod adresem:  https://fpnp.ezamawiajacy.pl

12 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych na zbiorczym cmentarzu wojennym w Gross Fullen”, znak sprawy: FPNP-ZM 1/2021.

Szczegóły zamówienia pod adresem:  https://portal.smartpzp.pl/fpnp

12 czerwca 2021

Ogłoszenie o zamówieniu na: „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac restauratorskich, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych na Polskiej Kwaterze Wojennej na Cmentarzu Ohlsdorf w Hamburgu”, znak sprawy: FPNP-ZM 2/2021.             

Szczegóły zamówienia pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/fpnp

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

Krucza 36, 00-921 Warszawa

kontakt

(22) 695 99 61, (22) 629 73 35
informacja@fpnp.pl

Nasz zespół

Jakub Deka
Przewodniczący Zarządu

jdeka@fpnp.pl

Agnieszka Dzierżanowska
Sekretarz zarządu

adzier@fpnp.pl

przemysław Gmitruk
archiwum

pgmitruk@fpnp.pl

Grażyna Woźniak
Kadry

gwozniak@fpnp.pl

RAFAŁ PLICHTA
PROGRAMY POMOCY

rplichta@fpnp.pl