Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Historia wypłat

Świadczenia dla robotników niewolniczych i przymusowych

Po wojnie, gdy Republika Federalna Niemiec musiała określić swoje miejsce w nowej rzeczywistości, rozliczając się z nazistowskiej przeszłości i popełnionych zbrodni wojennych, jednym z ciążących na państwie niemieckim obowiązków była wypłata odszkodowań dla ofiar nazizmu. Państwo niemieckie, głównie na podstawie federalnej ustawy odszkodowawczej (BEG - Bundesentschädigungsgesetz z 18.09.1953 r. z późniejszymi zmianami), wypłaciło sumę ponad 120 miliardów DM na rzecz osób prześladowanych przez reżim nazistowski. Niestety wypłaty te nie dotyczyły ofiar żyjących w Europie Środkowej i Wschodniej. Dopiero zmiana sytuacji geopolitycznej (upadek komunizmu, zjednoczenie Niemiec) spowodowały, że na nowo powrócono do sprawy odszkodowań dla ofiar nazizmu mieszkających w tej części Europy.
Uregulowanie sprawy odszkodowań dla obywateli polskich - ofiar hitlerowskich zbrodni i prześladowań okazało się jedną z najtrudniejszych kwestii jakie usiłowano rozstrzygnąć, negocjując traktaty o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Ostatecznie ustalono, że Rząd RFN "kierując się względami humanitarnymi" przekaże 500 mln DM na pomoc szczególnie poszkodowanym ofiarom prześladowań nazistowskich.
czytaj więcej...

Historia wypłat pomocy humanitarnej


Realizację programów pomocy humanitarnej FPNP rozpoczęła w 2002 r. wspierając inicjatywę niemieckich i austriackich ortopedów, polegającą na organizowaniu bezpłatnych operacji wszczepiania endoprotez byłym ofiarom nazizmu, cierpiącym na ciężkie uszkodzenia stawów. Na prośbę poszkodowanych Fundacja podjęła się pośredniczenia w kontaktach ze stronami niemiecką i austriacką. Przełomowym momentem w działalności FPNP była inauguracja wiosną 2003 r. projektu opieki sanatoryjnej, pierwszego projektu pomocy humanitarnej, który uzyskała wsparcie Fundacji Federalnej w ramach Funduszu "Pamięć i Przyszłość". Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" uzyskała z Funduszu prawie 300 000 euro na pokrycie kosztów kuracji sanatoryjnych w polskich uzdrowiskach dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy z Polski i Białorusi. Dopingowana i wspomagana przez organizacje zrzeszające ofiary reżimu nazistowskiego, Fundacja wciąż zmierzała do rozszerzenia działalności na tym polu.
czytaj więcej...

 
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii