Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Projekty
Rodziny rozdzielone przez historię

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" podejmuje współpracę z Muzeum Historii Polski w projekcie "Rodziny rozdzielone przez historię".

Celem projektu jest pokazanie poprzez losy rodzin, rozdzielonych na skutek wydarzeń historycznych, w jaki sposób historia ogólna i historie indywidualne przenikają się wzajemnie.

Na podstawie zgromadzonych opowieści rozdzielonych rodzin Muzeum Historii Polski wraz z Fundacją "Polsko - Niemieckie Pojednanie" planują w 2009 r. zorganizowanie wystawy, na której zostaną opowiedziane losy indywidualnych rodzin, ilustrowane fotografiami i innymi dokumentami.

W związku z realizowanym projektem, Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" prosi o kontakt wszystkie osoby i rodziny, które są gotowe opowiedzieć swoją historię oraz przekazać, ew. wypożyczyć, pamiątki, listy, fotografie, dokumenty. Nadesłane archiwalia mogłyby być zaprezentowane na zorganizowanej wystawie, a następnie wykorzystane w planowanej publikacji i dokumencie filmowym.

Muzeum Historii Polski ogłosiło również konkurs na opowieść o losach rodzin rozdzielonych przez historię. Nagrodą w konkursie jest publikacja książki prezentującej dzieje rodzin - laureatów konkursu.

Osoby, które byłyby zainteresowane udziałem w projekcie, prosimy o kontakt z:
Muzeum Historii Polski
Z dopiskiem "Rodziny"
ul. Hrubieszowska 6 a
01-209 Warszawa
e-mail : rodziny[at]muzhp.pl

lub

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
Z dopiskiem "Rodziny"
ul. Krucza 36
00-921 Warszawa
e-mail: archiwum[at]fpnp.pl

Bez Państwa zaangażowania wystawa nie będzie mogła powstać. Dlatego prosimy o podejmowanie kontaktu z nami, nadsyłanie opowieści i przekazywanie pamiątek tych wszystkich z Państwa, którym zależy, aby pamięć o tym, co się wydarzyło, nie została zapomniana.

Pobierz kwestionariusz (pdf)

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii