Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Organizacje społeczne i partnerzy
Współpraca z polskimi stowarzyszeniami osób poszkodowanych

Od początku swojego istnienia Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" blisko współpracowała z organizacjami społecznymi, zrzeszającymi kombatantów i osoby poszkodowane przez reżim nazistowski. Przygotowanie wypłat i przyjęcie rozwiązań różnych technicznych kwestii związanych z przyjmowanie wniosków, analizą dokumentów i przekazywaniem świadczeń, poprzedziły szerokie konsultacje z organizacjami społecznymi reprezentującymi różne grupy ofiar prześladowań nazistowskich. Takich związków i stowarzyszeń było w Polsce w tamtych latach ponad sto.

Szczególnie istotną rolę odegrali szefowie największych stowarzyszeń osób poszkodowanych przed i w trakcie międzynarodowych negocjacji w sprawie odszkodowań za pracę przymusową i niewolniczą na rzecz Trzeciej Rzeszy, wspierając swoim autorytetem i wiedzą przedstawicieli polskiego rządu i Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie". Podczas jednej z rund konsultacji jesienią 1999 r. z udziałem Premiera Jerzego Buzka, stowarzyszenia dokonały wyboru trzech przedstawicieli, którzy zostali włączeni do rządowego zespołu negocjatorów. Zostali nimi: Stefan Kozłowski, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, przedstawiciel Polskiego Związku byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, dr Karol Gawłowski, więzień hitlerowskich więzień i robotnik przymusowy, reprezentujący Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Ludwik Krasucki, były więzień obozu koncentracyjnego Stutthof, przedstawiciel Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej.

Fundacja bardzo blisko współpracowała z organizacjami społecznymi przy przygotowaniu wypłat, prowadzeniu kampanii informacyjnej, a także już w samym procesie wypłat stowarzyszenia aktywnie włączyły się w działania związane z przekazywaniem i przyjmowaniem wniosków. Związki kombatanckie i Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę ze wszystkimi swoimi oddziałami terenowymi, a także wiele mniejszych organizacji starało się pełnić rolę swego rodzaju ośrodków informacyjnych, gdzie można było otrzymać wniosek i pomoc przy jego wypełnianiu oraz poradę jakie dokumenty dołączyć i gdzie poszukiwać dowodów represji. W pierwszym okresie przyjmowania wniosków niektóre stowarzyszenia obsługiwały w swoich biurach setki interesantów. Także później, już w trakcie wypłat, poszkodowani szukali w swoich organizacjach informacji o tym kiedy otrzymają wypłatę, dlaczego przedłuża się czas oczekiwania, dlaczego zostali zakwalifikowani do tej, a nie innej kategorii, w jaki sposób mogą odwoływać się i poszukiwać dalszych dokumentów.

Wśród najbardziej aktywnych organizacji wymienić trzeba: Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę, Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Powstańców Warszawskich, Towarzystwo Opieki nad Majdankiem, Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, Stowarzyszenie Więźniów Byłych Dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Związek Romów Polskich (Szczecinek), Stowarzyszenie Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce (Łódź), Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Romów w RP (Kędzierzyn Koźle), Stowarzyszenie Byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego, Stowarzyszenie Dzieci Holocaustu w Polsce, Fundację "Moje Wojenne Dzieciństwo", Łódzki Klub Byłych Więźniów Obozu Koncentracyjnego Dachau, Klub Byłych Więźniów Politycznych Obozów Koncentracyjnych Mauthausen-Gusen, Klub Byłych Jeńców Obozu Koncentracyjnego dla Kobiet Ravensbrück, Koło Byłych Więźniów Politycznych Obozu Koncentracyjnego Dachau-Natzweiler, Towarzystwo Opieki nad Oświęcimiem, Polski Związek Byłych Więźniów Dachau, Środowisko Męskie Ravensbrück, Stowarzyszenie Byłych Dzieci Więzionych w K.L. Auschwitz-Birkenau, Stowarzyszenie Represjonowanych Polaków w Obozach Baudienstu, Zrzeszenie Dzieci Polskich Germanizowanych przez Reżim Hitlerowski, Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Ofiar Prześladowań, Represji i Odosobnienia w Obozach Hitlerowskich w czasie II Wojny Światowej, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny 1939-1945 Ziemi Zamojskiej, Stowarzyszenie Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny, Stowarzyszenia Urodzonych w Niewoli Niemieckiej, Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej, Stowarzyszenie Dzieci Zamojszczyzny Ziemi Biłgorajskiej, Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" ściśle współpracowała z tymi organizacjami społecznymi. Zaopatrywała je we wnioski, ulotki, plakaty i inne materiały informacyjne. Sporządzała dla nich specjalne komunikaty i raporty na temat postępu wypłat, pojawiających się problemów i przyjmowanych rozwiązań.

Także obecnie, po zakończeniu wypłat świadczeń niemieckich i austriackich dla byłych robotników niewolniczych i przymusowych III Rzeszy, Fundacja nadal blisko współpracuje z organizacjami zrzeszającymi kombatantów i osoby poszkodowane przez reżim nazistowski. Wspólnie z nimi realizujemy projekty humanitarne i edukacyjne, podejmujemy inicjatywy, mające na celu zachowanie pamięci o drugiej wojnie światowej i ofiarach hitleryzmu oraz działamy na rzecz polsko-niemieckiego zbliżenia i pojednania.

LISTA STOWARZYSZEŃ (pdf)

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii