Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Sieć SIDI

Zamość – w siedzibie Polskiego Związku Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Męczenników Rotundy 1, 22-400 Zamość
Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-12.00
tel. kontaktowy: (84) 616-90-14

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii