Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Sieć SIDI

Wrocław - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Grabiszyńska 50, skr. poczt. 2042, 53-604 Wrocław 1
Punkt działa w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00-13.00
tel. kontaktowy : (71) 342-63-03

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii