Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Sieć SIDI

Szczecin – w siedzibie Polskiego Związku Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Wały Chrobrego 4, wejście F, 70-500 Szczecin
Punkt działa w czwartki w godzinach 10.00-13.00
tel. kontaktowy: (91) 430-32-17 lub (91) 430-33-78

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii