Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Sieć Informacji, Doradztwa i Integracji (SIDI) - dla ofiar nazizmu

Projekt "Bezpieczni, aktywni i solidarni" - projekt sieci doradztwa, aktywizacji i integracji seniorów jest dofinansowany przez niemiecką Fundację "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" oraz ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jego celem jest ułatwienie osobom represjonowanym oraz ich rodzinom dostępu do informacji o możliwościach pozyskiwania pomocy socjalnej, medycznej i prawnej z polskich i zagranicznych instytucji publicznych i prywatnych, a także aktywizacja osób starszych.
Osoby potrzebujące lub członkowie ich rodzin poszukują informacji o różnych formach pomocy humanitarno-socjalnej dla osób poszkodowanych w czasie II wojny światowej. Potrzebują podpowiedzi do jakich instytucji czy urzędów mogą się zgłaszać, w jaki sposób starać się o bezpłatne leki, zabiegi lecznicze czy sprzęt rehabilitacyjny, z jakich zniżek i przywilejów mogą korzystać, w jaki sposób ubiegać się o zakwaterowanie w domach pomocy społecznej itp. Projekt SIDI jest odpowiedzią na te potrzeby.
W ramach tego projektu zorganizowaliśmy sieć punktów informacyjnych na terenie Polski, w których udzielane są bezpłatne porady prawne i medyczne. Organizują one także szkolenia dla seniorów oraz działają jako centra wolontariatu.

Główny ośrodek SIDI mieści się w Warszawie - w siedzibie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przy ul. Kruczej 36 (w budynku Ministerstwa Skarbu Państwa RP)
Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15
tel. kontaktowe : (22) 695-99-61, (22) 629-73-35 lub (22) 626-92-34.

Rodzaj działań:

Informacja
Pracownicy Punktu Informacyjnego w Warszawie codziennie pomagają uzyskać ofiarom nazizmu informacje na temat przysługujących im praw i możliwości zdobycia pomocy z różnych instytucji publicznych i prywatnych.

Poradnictwo
Oferta programu obejmuje specjalistyczne doradztwo.
Bezpłatne dyżury specjalistów w Warszawie odbywają się
- w zakresie prawa: w każdą środę w godz. 10.00-13.00
- w zakresie medycyny geriatrycznej: każdy czwartek w godz. 11.00-14.00
Aby umówić się na wizytę u specjalisty należy wcześniej skontaktować się osobiście bądŸ telefonicznie z Fundacją pod nr tel. (22) 626-92-34

Szkolenia
Cykl spotkań tematycznych jest szansą na poszerzenie wiedzy i rozwój zainteresowań osób starszych. Ma również na celu wzmacnianie więzi między nimi. Spotkania odbywają się cyklicznie przez cały okres realizacji programu. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach proszone są o wcześniejszy kontakt z Fundacją.

Wolontariat
Wolontariusze to osoby dobrej woli, które bezpłatnie i bezinteresownie pomagają innym. Wolontariusze Fundacji pomagają osobom starszym zorganizować wolny czas, zrobić zakupy, załatwić sprawy urzędowe czy wizytę lekarską, wykonać drobne prace domowe. Aby otrzymać pomoc wolontariusza należy tylko skontaktować się z Fundacją. Można również samemu zaangażować się jako wolontariusz w pomoc innym ludziom. Program nie ma ograniczeń wiekowych, wolontariuszem można zostać w każdym wieku.

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Polaków Poszkodowanych przez III rzeszę oraz Polskim Związkiem Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych w całej Polsce działa osiem ośrodków terenowych SIDI.

Gdańsk - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk
Punkt działa od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-13.00
Tel. (58) 320-36-01

Wrocław - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Grabiszyńska 50, skr. poczt. 2042, 53-604 Wrocław 1
Punkt działa w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00-13.00
tel. kontaktowy : (71) 342-63-03

Katowice - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Opolska 9 b,c, 40-083 Katowice
Adres do korespondencji: ul. Pocztowa 9, skr. poczt. 1432, 40-001 Katowice,
Punkt działa w poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-13.00
tel. kontaktowy: (32) 251-37-48

Kraków - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Księży Pijarów 3, 31-466 Kraków
Punkt działa we wtorki, środy i czwartki w godzinach 9.00-12.00
tel. kontaktowy: (12) 421-86-37

Szczecin – w siedzibie Polskiego Związku Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Wały Chrobrego 4, wejście F, 70-500 Szczecin
Punkt działa w czwartki w godzinach 10.00-13.00
tel. kontaktowy: (91) 430-32-17 lub (91) 430-33-78

Zamość – w siedzibie Polskiego Związku Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych
ul. Męczenników Rotundy 1, 22-400 Zamość
Punkt działa we wtorki i czwartki w godzinach 9.00-12.00
tel. kontaktowy: (84) 616-90-14

Białystok – w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Sienkiewicza 22, 15-092 Białystok
Punkt działa w poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-12.30
tel. kontaktowy: (85) 743-65-20

Poznań - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
Al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
Punkt działa w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 9.00-12.00
tel. kontaktowy: (61) 854-15-28

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii