Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Konkurs "Razem lepiej"

Chcesz poznać ciekawych ludzi i ich niezwykłe historie?
Jesteś gotowy nieść pomoc byłym ofiarom nazizmu i nawiązać z nimi przyjacielski kontakt?

Włącz się w nasz program opieki nad "świadkami historii"!

Weź udział w konkursie:
"Razem lepiej"
Konkurs dla wolontariuszy Fundacji "Świat na Tak" organizowany przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" i Fundację "Świat na Tak"!

W dniu 20 stycznia 2009 r. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski objął honorowym patronatem konkurs dla młodych wolontariuszy niosących pomoc byłym ofiarom nazizmu.

Celem konkursu jest:

  1. zainteresowanie wolontariuszy Fundacji "Świat na Tak" losami i potrzebami osób, które w czasie II wojny światowej były więźniami obozów koncentracyjnych, więzień, gett lub robotnikami przymusowymi Trzeciej Rzeszy oraz pogłębianie wiedzy historycznej na temat prześladowań nazistowskich obywateli polskich w okresie II wojny światowej,

  2. zachęcenie wolontariuszy Fundacji "Świat na Tak" do długotrwałej i systematycznej opieki i pomocy ofiarom Trzeciej Rzeszy,

  3. rozwijanie dialogu międzypokoleniowego i wymiana doświadczeń między młodym pokoleniem a "świadkami historii".

Uczestnicy powinni przygotować prace konkursowe, które będą podsumowaniem ich kontaktów z osobami poszkodowanymi.
Prace konkursowe mogą zostać przedstawione w dowolnej formie (tekst, film, nagranie audio, fotoreportaż, itp.). Dodatkowo mogą zawierać relacje uzyskane przez wolontariuszy od ofiar nazizmu, obejmujące w szczególności ich losy wojenne i być ilustrowane zdjęciami, dokumentami z okresu II wojny światowej i aktualnymi fotografiami ich bohaterów.

Prace konkursowe z dopiskiem KONKURS należy przesłać do 30.04.2009 r. na adres:
Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie"
ul. Krucza 36
00-921 Warszawa
Nagrodą w konkursie jest kilkudniowy wyjazd do Niemiec, o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rozrywkowym latem 2009 r., zorganizowany przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie".

Tekst Regulaminu konkursu jest dostępny na stronach: www.fpnp.pl regulamin (pdf) oraz www.swiatnatak.pl

Jeśli chciałbyś zostać wolontariuszem Fundacji "Świat na Tak" i wziąć udział w konkursie kliknij tutaj--LINK

ZAPRASZAMY!

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii