Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Sieć SIDI

Katowice - w siedzibie Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę
ul. Opolska 9 b,c, 40-083 Katowice
Adres do korespondencji: ul. Pocztowa 9, skr. poczt. 1432, 40-001 Katowice,
Punkt działa w poniedziałki i wtorki w godzinach 9.00-13.00
tel. kontaktowy: (32) 251-37-48

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii