Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
7 czerwca w Centrum Edukacji IPN w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć", zorganizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, realizatora programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką".

7 czerwca w Centrum Edukacji IPN w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć", zorganizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, realizatora programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". Nagrody laureatom wręczyli Katarzyna Hall, Minister Edukacji Narodowej oraz Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W konkursie wzięło udział blisko 2000 uczestników z 288 jednostek edukacyjnych z całej Polski, przygotowali oni 7000 prac konkursowych.
Przyznano po trzy nagrody regulaminowe w kategoriach: nagrody indywidualne dla najaktywniejszych uczniów, nagrody indywidualne dla opiekunów zespołów konkursowych oraz nagrody dla jednostek edukacyjnych. Wręczono też nagrody specjalne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezesa IPN. Wyróżniono ponadto 45 uczniów, 26 opiekunów zespołów i trzy jednostki edukacyjne.
Lista laureatów - patrz rozstrzygnięcie konkursu

Cieszymy się, że udało nam się zachęcić młodzież do zainteresowania się historią swojej wsi, miasta, regionu, sięgnięcia do wspomnień swoich dziadków, pradziadków, sąsiadów. Uczniowie nagrywali relacje członków swoich rodzin, poszukiwali starych dokumentów, zdjęć, sięgali do różnych źródeł historycznych, odwiedzali cmentarze i miejsca pamięci. Ich praca przyczyni się do poszerzenia naszej wiedzy o losach 8, a może nawet 10 tysięcy ofiar II wojny światowej. Jest to wielki sukces edukacyjny.
Szczególne podziękowania składamy Galerii Wypieków Lubaszka, która uświetniła naszą Galę Konkursową pysznymi wypiekami.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" -- organizator ogólnopolskiego konkursu dla młodzieży: "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć -- Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" składa serdeczne podziękowania współorganizatorom konkursu Instytutowi Pamięci Narodowej i Narodowemu Centrum Kultury oraz wszystkim partnerom i darczyńcom, którzy wydatnie przyczynili się do realizacji konkursu oraz przekazali dla laureatów cenne i atrakcyjne nagrody.
Są nimi:
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
Biuro Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego

Szczególne podziękowania kierujemy również do niżej wymienionych fundatorów nagród książkowych:
Wydawnictwo Bellona
Wydawnictwo DEMART
Wydawnictwo Świat Książki
Wydawnictwo eMPI2
Fundacja Generał Elżbiety Zawadzkiej
Fundacja Ośrodka Karta

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii