Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Aktualności


Wystawa "Zachować pamięć" w Białymstoku

We wrześniu i paŸdzierniku będziemy mieli okazje pokazać naszą wystawę „Zachować pamięć. Praca niewolnicza i przymusowa obywateli polskich na rzecz Trzeciej Rzeszy w latach 1939-1945” w Muzeum Wojska w Białymstoku.

Wystawa ukazuje mało znany w Niemczech, i na świecie, obraz niemieckiej polityki okupacyjnej wobec Polaków w latach II wojny światowej. Powstała w oparciu o unikalne materiały archiwalne ze zbiorów własnych FPNP, przy wsparciu Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie oraz przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej i Berlińskimi Warsztatami Historycznymi. Do jej stworzenia wykorzystano także dokumenty, mapy i zdjęcia pozyskane z ponad 30 zagranicznych i krajowych instytucji, archiwów i muzeów.

Przedstawione fotografie, dokumenty oraz listy przybliżają tragedię pojedynczych osób i całych rodzin. Są tu zarządzenia i odezwy władz okupacyjnych, ogłoszenia o masowych egzekucjach, prywatne listy ocalałych i tych, którzy do swoich rodzin nigdy nie powrócili. Za motto wystawy posłużyły słowa wyryte na pomniku przypominającym o losach dzieci i młodzieży – więŸniów obozu przy ul. Przemysłowej w Łodzi – „Odebrano Wam życie, dziś dajemy Wam tylko pamięć”.

Na wernisaż wystawy do Muzeum Wojska w Białymstoku zapraszamy 15 września (wtorek) o godzinie 17.00. Wystawę w Muzeum będzie można oglądać do 12 paŸdziernika 2015 roku.

Zaproszenie

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura – Interwencje 2015

Program Kultura Dostępna

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” ogłasza nabór na uczestników szkolenia z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi, które odbędzie się w Warszawie, w Ursusie, w siedzibie Dziennego Domu Pobytu Seniora od 8 września do 24 paŸdziernika 2015 r.

Do udziału w bezpłatnym szkoleniu zapraszamy osoby powyżej 60 roku życia!

Szkolenie obejmuje 70 godzin wykładów oraz zajęć praktycznych, które będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców i trenerów. W trakcie tych zajęć uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi.

Wśród tematów szkolenia znajdą się m.in.: wybrane zagadnienia z zakresu opieki nad osobami w podeszłym wieku z różnymi dolegliwościami, podstawy pielęgnacji, żywienie osób starszych, pierwsza pomoc w geriatrii, wybrane zagadnienia z rehabilitacji geriatrycznej, rehabilitacja i fizjoterapia, trening prozdrowotny, aktywne spędzanie wolnego czasu z uwzględnieniem profilaktyki chorób układu krążenia i narządów ruchu, zmiany czynnościowe ustroju w stanach bezczynności ruchowej, a także socjologiczne aspekty starości i starzenia się, jakość życia w starości, aktywizacja ludzi starszych, budowanie dobrych relacji z osobami niepełnosprawnymi i starszymi.

Szkolenie organizowane jest przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy - Domem Dziennego Pobytu Seniora.

Zajęcia będą się odbywać we wtorki i czwartki w godz. 16-19 oraz w soboty w godz. 9-14 w Dziennym Domu Pobytu Seniora przy ul. Walerego Sławka2 w Ursusie.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@fpnp.pl
lub telefonicznie pod nr tel. 22 695 99 41
Zgłoszenia będą przyjmowane do 1 września 2015 r., liczba miejsc jest ograniczona.


Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych.

Ogłoszenie.pdf

Otwarcie wystawy „Sobibór – nieśmiertelny dowód” w Berlinie

7 lipca 2015 roku o godzinie 16.00 w Berlinie, w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN została otwarta wystawa „Sobibór – nieśmiertelny dowód”, przygotowana przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” we współpracy z Panstwowym Muzeum na Majdanku.

Uroczystego otwarcia dokonał Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury I Dziedzictwa Narodowego, który od 2010 roku przewodniczy międzynarodowej inicjatywie utworzenia nowego Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

Niemiecki obóz zagłady w Sobiborze powstał w ramach Aktion Reinhardt – akcji zagłady Żydów z Generalnego Gubernatorstwa (części terytorium Polski okupowanej przez Trzecią Rzeszę). Pierwsze transporty przybyły tam prawdopodobnie już pod koniec marca 1942 r. W Sobiborze mordowano też Żydów z Holandii, Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Francji, Belgii, Litwy i Związku Sowieckiego, oraz Romów. Tysiące dzieci, kobiet i mężczyzn z rampy kolejowej szły tzw. Himmelfahrtstraße wprost do komór gazowych. Liczbę Ofiar szacuje się na co najmniej 170 tys. 14 października 1943 r. w obozie wybuchło powstanie; części więźniów udało się uciec. Po tym wydarzeniu Niemcy zlikwidowali obóz. Zagłada miała być totalna. Chodziło nie tylko o wymordowanie absolutnie wszystkich Żydów europejskich. Po Ofiarach – zagazowanych, a następnie spalonych – nie miał pozostać żaden ślad. Żaden dowód nie miał pozostać także po samym procesie zabijania na skalę przemysłową. W miejscu obozu sprawcy posadzili las.

Zadaniem wystawy jest przypomnienie tej historii, ukazanie zaplanowanej z pełną premedytacją akcji wyniszczenia narodu żydowskiego oraz zachowanie pamięci o wszystkich ofiarach holocaustu.

W 2008 roku Polska, Izrael, Holandia i Słowacja podjęły międzynarodową inicjatywę utworzenia w Sobiborze Muzeum–Miejsca Pamięci, przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestniczących w nim krajów. W 2011 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Dzięki międzynarodowej inicjatywie w Sobiborze przeprowadzono prace archeologiczne na skalę niespotykaną dotychczas na terenach dawnych obozów zagłady. Badania przeprowadzone w latach 2011-2013 pozwoliły m.in. określić, gdzie zakopano prochy pomordowanych oraz ustalić przebieg „Himmelfahrtstraße” – drogi śmierci nazywanej „Drogą do Nieba” lub „Drogą Wniebowstąpienia”, która prowadziła do komór gazowych. Sensacją było odkrycie w 2014 roku pozostałości komór gazowych. Było to bardzo ważne odkrycie, gdyż do tej pory w żadnym z byłych obozów zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa nie ujawniono pozostałości komór gazowych. Podczas badan odsłonięto liczne fragmenty fundamentów murowanego budynku, w którym znajdowały się komory gazowe. W ciągu 20-30 minut w komorach mordowano jednorazowo ok. 500 osób.

Wystawa skupia się na indywidualnych losach ofiar sobiborskiego obozu zagłady. Narracja budowana jest w oparciu o ślady odnalezione podczas prac archeologicznych. Ekspozycja składa się ze zdjęć, imion i nazwisk ofiar sobiborskiego obozu śmierci, które udało nam się poznać dzięki osobistym przedmiotom wydobytym z ziemi Sobiboru przez archeologów, oraz z cytatów - fragmentów relacji świadków – tych nielicznych więźniów, którym udało się przeżyć, a także ich oprawców. Można na niej zobaczyć także autentyczne przedmioty należące do ofiar.

Zaprezentowany zostanie także projekt architektoniczno-artystyczny nowego upamiętnienia ofiar Sobiboru, który wygrał międzynarodowy konkurs i będzie realizowany na terenie byłego obozu.

Sukces sobiborskiego projektu, który jest wyrazem troski o godne upamiętnienie pomordowanych i odpowiedzialności za wychowanie i los przyszłych pokolen, zależy od tego, czy wszystkie panstwa, których obywatele ginęli w Holokauście, a więc także Republika Federalna Niemiec, poczują się zobowiązane, by wspólnie upamiętnić to miejsce.

Autorami wystawy są: Marek Zając – sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Dariusz Pawłoś – przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, a autorami aranżacji plastycznej Marek i Maciej Mikulscy.Prof. Jerzy Buzek odznaczony za zasługi dla polsko-niemieckiego pojednania

11 maja 2015 r. były Premier RP i były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego prof. Jerzy Buzek otrzymał najwyższe niemieckie odznaczenie państwowe przyznawane obcokrajowcom - Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą i Wstęgą Orderu Zasługi Republiki Federalnej Niemiec. Uroczystość odbyła się w Warszawie, w rezydencji Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec w RP.

Podczas uroczystości ambasador Niemiec Rolf Nikel mówił o zasługach prof. Buzka dla rozwoju dobrych stosunków i współpracy między naszymi krajami, podkreślił, że jako premier przyczynił się on do ustanowienia regularnych polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych - ważnego forum dialogu i wymiany. W tym roku w kwietniu odbyły się one już po raz 13.

Prof. Buzek powiedział, że przyznane odznaczenie to dla niego zaszczyt i wyróżnienie. Przypomniał też, że pojednanie nie jest dane raz na zawsze, ale trzeba nad nim stale pracować. Były przewodniczący Parlamentu Europejskiego mówił, że Unia Europejska tak samo jak stosunki polsko-niemieckie musi być budowana na zasadach solidarności, pojednania, głębokiego systemu wartości oraz sukcesu gospodarczego.
Wystawa „Zachować pamięć” gościła w Wilnie i Rudaminie

W pazdzierniku i listopadzie 2014 roku nasza wystawa przedstawiająca losy więzniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci, wywiezionych do różnego rodzaju obozów i na roboty została po raz pierwszy pokazana na Litwie. Wernisaże wystawy oraz promocja pakietu edukacyjnego dla młodzieży zatytułowanego „Pod okupacją niemiecką” odbyły się 16 pazdziernika w Domu Kultury Polskiej w Wilnie, a 1 listopada w Domu Kultury w Radaminie. Wystawę „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945” (w wersji niemieckojęzycznej) prezentowaliśmy wcześniej w Berlinie i 30 innych miastach w całych Niemczech, między innymi w Hamburgu, Kolonii, Norymberdze, Dreznie. Tym razem chcieliśmy pokazać ją litewskim odbiorcom, młodzieży i Polakom mieszkającym na Litwie. Wystawa powstała dzięki współpracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” z partnerami polskimi i zagranicznymi – Instytutem Pamięci Narodowej, Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie, Berlińskimi Warsztatami Historycznymi. Celem, który przyświecał nam przy jej tworzeniu było przede wszystkim upamiętnienie losów tych ludzi, którzy przeżyli gehennę okupacji, robót niewolniczych i przymusowych. Na kształt merytoryczny wystawy składają się zdjęcia, listy, fragmenty relacji i wspomnienia. Celowo odstąpiliśmy od komentarza historycznego, ponieważ najbardziej przemawiające są przeżycia ludzi uwiecznione na zdjęciach i we wspomnieniach. Jedynym komentarzem stricte historycznym są autentyczne wypowiedzi przedstawicieli władz nazistowskich oraz fragmenty sprawozdań Delegatury Rządu na Kraj przekazywane do Rządu w Londynie. Wystawa została podzielona na działy tematyczne. Kolejne panele obrazuję pracę Polaków na okupowanych ziemiach polskich, losy dzieci, kobiet, jeńców wojennych. Staraliśmy się uwidocznić również aspekty duchowe życia na robotach przymusowych jak obronę godności i człowieczeństwa, życie codzienne i religijne. Wystawę kończy część poświęcona historii pojednania polsko – niemieckiego po II wojnie światowej. Z myślą o młodych odbiorcach Fundacja przygotowała także specjalny pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką”, wydany w j. polskim, niemieckim i angielskim. Zawiera on nie tylko omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką, ale przede wszystkim zbiór autentycznych relacji świadków historii – wspomnienia robotników przymusowych, więzniów obozów koncentracyjnych, gett, obozów karnych, wychowawczych. Publikację uzupełniają ciekawe historyczne zdjęcia i dokumenty.

Pakiet edukacyjny oraz wystawę mogliśmy zaprezentować na Litwie dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

Prezentacja wystawy „Zachować Pamięć” i promocja pakietu edukacyjnego w Bremie

W listopadzie 2014 r. zaprezentowaliśmy naszą wystawę „Zachować pamięć” w miejscu szczególnym – na terenie dawnego kompleksu obozów w Bremie-Farge. To tutaj w czasie drugiej wojny światowej na obszarze ponad 500 ha zlokalizowano obozy dla robotników przymusowych, obóz jeniecki, obóz pracy wychowawczej gestapo AEL oraz filię obozu koncentracyjnego Neuengamme. W sumie ponad 30 tysięcy więzniów i cywilnych robotników przymusowych pracowało na rzecz niemieckich przedsiębiorstw angażowanych przez niemiecką marynarkę wojenną (Kriegsmarine) przede wszystkim przy realizacji wielkiego projektu budowlanego – bunkra dla okrętów podwodnych „Valentin”.

W tym historycznym miejscu, dzięki współpracy z Ośrodkiem Dokumentacyjnym i Edukacyjnym Baracke Wilhelmine, prezentowaliśmy wystawę „Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945” i promowaliśmy pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką” wśród Polonii i Polaków mieszkających w Niemczech, a także wśród Niemców i gości zagranicznych odwiedzających to miejsce.

Pakiet edukacyjny oraz wystawę mogliśmy zaprezentować w Niemczech dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."
4 listopada 2014 r. na terenie byłego obozu koncentracyjnego Sachsenhausen odsłonięto pomnik poświęcony pamięci generała dyw. Stefana Roweckiego „Grota”, pierwszego dowódcy i współtwórcy Armii Krajowej.

Gen. Rowecki został aresztowany przez Gestapo w czerwcu 1943 r. w Warszawie. Przez ponad rok więziono go w specjalnym bloku więziennym Zellenbau na terenie Sachsenhausen. Tuż po wybuchu Powstania Warszawskiego w pierwszych dniach sierpnia 1944 roku gen. Rowecki prawdopodobnie został rozstrzelany na osobisty rozkaz szefa SS i policji Heinricha Himmlera.

W uroczystości odsłonięcia pomnika wzięli udział m.in.: Ambasador Polski w Niemczech Jerzy Margański, Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa prof. dr hab. Andrzej Kunert, prof. dr hab. Tomasz Szarota, Z-ca Dyrektora Muzeum II Wojny światowej dr Janusz Marszalec, bratanica gen. Roweckiego Krystyna Rowecka-Trzebnicka a także przedstawiciele organizacji polonijnych i licznie zgromadzona młodzież.

Z inicjatywą upamiętnienia generała dyw. Stefana „Grota” Roweckiego w 70. rocznicę jego śmierci wystąpiła organizacja polonijna Stowarzyszenie ds. Integracji, Kultury i Nauki – Polonica e.V. z Berlina, kierowana przez panią Aleksandrę Proscewicz. Pomnik został sfinansowany przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

Po głównej uroczystości uczniowie polskich szkół przedstawili prezentację multimedialną „Grot oczami młodych”. Następnie odbyła się dyskusja panelowa poświęcona pamięci pierwszego dowódcy największej podziemnej armii świata w czasach II wojny światowej. W dyskusji udział wzięli: dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa), prof. Tomasz Szarota(Instytut Historii Polski PAN), Janusz Marszalec (Muzeum II Wojny światowej), Dariusz Pawłoś (Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie).

W zorganizowanie uroczystości i towarzyszących jej wydarzeń zaangażowało się wiele organizacji i instytucji w Polsce i Niemczech. Również nasza Fundacja miała swój wkład w przygotowanie uroczystości, wzięła aktywny udział w dyskusji, a przede wszystkim mogła zaprezentować i przekazać młodzieży materiały edukacyjne przybliżające wiedzę o represjach niemieckich wobec obywateli polskich w czasie II wojny światowej. Było to możliwe dzięki wsparciu projektu ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.
Focus Festiwal

13 września 2014 r. przedstawiciele fundacji odwiedzili Focus Festival w Görlitz z pakietem edukacyjnym pt. „Pod okupacją niemiecką”. 9 już edycja Fokus Festival odbywała się na terenie starej fabryki Energiefabrik w centrum miasta. Impreza ta to święto polskich i niemieckich artystów. Festiwal przyciąga głównie młodzież i do niej też była skierowana oferta rozrywkowa i edukacyjna. Prezentacja pakietu w tak nietypowej scenerii okazała się dużym sukcesem. Młodzież chętnie podchodziła do naszego stoiska, dyskutowała o wspólnej historii, interesowała się naszą publikacją, która była rozdawana bezpłatnie.

Pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką” wydany w j. polskim, niemieckim i angielskim zawiera nie tylko omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką, ale przede wszystkim zbiór autentycznych relacji świadków historii - wspomnienia robotników przymusowych, więŸniów obozów koncentracyjnych, gett, obozów karnych, wychowawczych. Publikację uzupełniają ciekawe historyczne zdjęcia i dokumenty.

Publikację mogliśmy przygotować i zaprezentować dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.
Tramwaj Pamięci

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” włączyła się w obchody 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, organizując wspólnie z Miastem Stołecznym Warszawa prezentację wystawy "Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944". Ekspozycja miała charakter plenerowy i można ją było oglądać na Placu Bankowym w Warszawie od 1 do 18 września.

Wystawie towarzyszył cykl edukacyjny „Tramwaj Pamięci”, którego uczestnikami byli uczniowie warszawskich gimnazjów i liceów.

Przejazd zabytkowym wagonem trasą powstańczą poprzedzały spotkania ze świadkami historii, którzy brali udział w walkach, a następnie doświadczyli wypędzenia i deportacji do obozów koncentracyjnych lub jenieckich. O powstańczej Warszawie i o swoich losach opowiadali Edmund Baranowski, Bogdan Bartnikowski i prof. Witold Gutkowski. Młodzież mogła też osobiście zapoznać się z archiwalnymi dokumentami z czasów okupacji. Podczas przejażdżki zabytkowym tramwajem, uczniowie poznawali miejsca, które były widownią powstańczego dramatu (Pałac Michlera, hale Mirowskie, klasztor Jezuitów na Mokotowie). Te niezwykłe lekcje historii kończyły się wspólnym spacerem po Cmentarzu Powstańców Warszawy i zapaleniem zniczy przy pomniku Polegli Niepokonani.

W cyklu edukacyjnym Tramwaj Pamięci wzięło udział ok. 180 uczniów m.in. z 44 Gimnazjum im. gen. Chrzanowskiego, XVII L.O. im. Frycza-Modrzewskiego oraz LXXV Liceum Ogólnokształcšce im. Jana III Sobieskiego.Wystawa w Norymberdze

W dniu 03.07.2014 roku w Dürer-Gymnasium w Norymberdze miała miejsce uroczystość otwarcia wystawy "Zachować Pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939 – 1945". Podczas spotkania uczniowie szkoły, środowisko Polonii oraz inni obecni mieli możliwość zapoznania się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez FPNP. Pakiet edukacyjny „Pod okupacją niemiecką”, wydany w j. polskim, niemieckim i angielskim, został przygotowany przede wszystkim z myślą o młodych odbiorcach. Zawiera on omówienie różnych form represji, jakim podlegali obywatele II Rzeczypospolitej pod okupacją niemiecką, relacje świadków historii - wspomnienia robotników przymusowych, więŸniów obozów koncentracyjnych, gett, obozów karnych, wychowawczych. Publikację uzupełniają ciekawe historyczne zdjęcia i dokumenty.

Prezentacja wystawy oraz pakietu edukacyjnego w Norymberdze była możliwa, dzięki współpracy z Konsulatem RP w Monachium i Memorium Nürnberger Prozesse w Norymberdze. Projekt ten był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."
Historyczne odkrycie w Sobiborze

Podczas prac wykopaliskowych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze koło Włodawy międzynarodowy zespół archeologów (Wojciech Mazurek, dr Anna Zalewska, Yoram Haimi z Izraela, dr Ivar Schute z Holandii) odkrył pozostałości komór gazowych.

Jest to przełomowe odkrycie, gdyż do tej pory w żadnym z byłych obozów zagłady na terenie Generalnego Gubernatorstwa nie ujawniono pozostałości komór gazowych. Budynek komór gazowych w Sobiborze został wysadzony w powietrze przez Niemców przy likwidacji obozu w paŸdzierniku 1943 r., brakowało poobozowej dokumentacji a także świadków - nie przeżył żaden z więŸniów zmuszanych do obsługi komór gazowych i spalania ciał zamordowanych. Podczas przeprowadzonych w sierpniu badań odsłonięto liczne fragmenty fundamentów murowanego budynku, w którym znajdowały się komory gazowe. Zainstalowano w nim system rur połączonych z silnikiem czołgu, wytwarzającym gazy spalinowe, którymi mordowano Żydów przywożonych do Sobiboru z całej Europy. W ciągu 20-30 minut w komorach mordowano jednorazowo ok. 500 osób.

Badania archeologiczne, prowadzone w Sobiborze na zlecenie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” we współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku, mają charakter przedinwestycyjny. Poprzedzają realizację nowej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej, której celem jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Wyniki badań archeologicznych i dokonane odkrycia będą miały wpływ na ostateczny kształt projektu nowego zagospodarowania terenu. Wykopaliska zaplanowano w rejonie odkrytych wcześniej grobów masowych, prawdopodobnej lokalizacji komór gazowych, w miejscu przebiegu Himmelfahrtstraße, prawdopodobnego miejsca wybuchu powstania więŸniów dnia 14 paŸdziernika 1943 roku. Badany jest także teren, na którym powstanie nowe muzeum oraz parking.

Sobiborski projekt, to efekt międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację. Zakłada on utworzenie państwowego muzeum-miejsca pamięci przy udziale finansowym i merytorycznym wszystkich uczestniczących w nim krajów. Jego celem jest upamiętnienie ofiar obozu, utworzonego w 1942 r. w ramach "Akcji Reinhardt", której celem była zagłada ludności żydowskiej. Szacuje się, że od marca 1942 r. do paŸdziernika 1943 r. Niemcy wymordowali tutaj co najmniej 171 tys. Żydów pochodzących głównie z Polski, ale również z Holandii, Czech, Słowacji, okupowanych terenów Związku Sowieckiego, Niemiec i Francji. 14 paŸdziernika 1943 r. w obozie wybuchł zbrojny bunt. Ponad 360 więŸniów podjęło próbę ucieczki, ale tylko 42 uciekinierom udało się dożyć do końca wojny.

Ponieważ już w 1943 r., po ucieczce więŸniów, Niemcy postarali się zatrzeć wszelkie ślady po dokonanej tu masowej zbrodni – budynki rozebrano, teren uprzątnięto, zaorano i posadzono las – należało zacząć prace od badań archeologicznych. Wykopaliska prowadzone od 2011 r. pozwoliły m.in. określić, gdzie zakopano prochy pomordowanych, ustalić przebieg „Himmelfahrtstraße”, która prowadziła do obozu III – miejsca bezpośredniej zagłady, oraz odnaleŸć wiele artefaktów, m.in. przedmiotów osobistych należących do ofiar.

Koncepcję architektoniczno-krajobrazową nowego miejsca pamięci w Sobiborze postanowiono wyłonić na drodze międzynarodowego konkursu. W paŸdzierniku 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku (obecny gospodarz Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze) dokonało wyboru spośród trzech laureatów konkursu tego, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę realizacji swojej koncepcji. Ostatecznie realizowana będzie koncepcja, która zdobyła pierwsze miejsce w konkursie – projekt Marcin Urbanek, Piotr Michalewicz (Biuro Architektoniczne RE: Michalewicz&Tański), Łukasz Mieszkowski. Inwestycję prowadzi Państwowe Muzeum na Majdanku przy współpracy z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która jest koordynatorem tego międzynarodowego projektu z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Uczcili 70 rocznicę Powstania Warszawskiego wyjazdem do... Berlina!

W dniach 26-30 lipca 2014 r. grupa kombatantów - uczestników Powstania Warszawskiego odwiedziła stolicę Niemiec, aby wziąć udział w uroczystym otwarciu wystawy poświęconej Powstaniu. Ekspozycję "Powstanie Warszawskie 1944" przygotowano w centrum Berlina, w miejscu, gdzie w czasie II wojny światowej mieściła się m.in. główna siedziba dowództwa SS oraz centrala Gestapo, a dziś znajduje się Centrum Dokumentacyjne Topografia Terroru. Otwarcia wystawy dokonali wspólnie prezydenci Polski i Niemiec Bronisław Komorowski i Joachim Gauck.

Wizyta naszej grupy w Berlinie okazała się bardzo owocna. Byli powstańcy udzielili wielu wywiadów niemieckim i polskim mediom oraz wzięli udział w spotkaniach z młodzieżą i mieszkańcami Berlina. Jedno z największych spotkań zorganizowała w swojej siedzibie niemiecka Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ).

Zrealizowaliśmy także drugą część projektu, która polegała na przetłumaczeniu na język niemiecki i wydaniu wspólnie z Urzędem m.st. Warszawy okolicznościowego numeru kwartalnika „LiteRacje”. Dzięki tej publikacji niemiecki odbiorca będzie mógł poznać historię Powstania z perspektywy jego bezpośrednich uczestników. Publikację otrzymali goście obecni na otwarciu wystawy w Berlinie.

Projekt zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta/wystapienia/art,202,wystapienie-w-berlinie-z-okazji-rocznicy-powstania-warszawskiego

www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Joachim-Gauck/Reden/2014/07/140729-Ausstellung-Warschauer-Aufstand

Niesiemy pamięć o Powstaniu Warszawskim

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” organizuje wyjazd grupy kombatantów - uczestników Powstania Warszawskiego do Berlina na uroczyste otwarcie wystawy poświęconej Powstaniu, którego dokonają wspólnie prezydenci Polski i Niemiec. Warszawscy powstańcy wezmą udział w spotkaniach z mieszkańcami Berlina i będą dzielić się z nimi swoimi wspomnieniami. Jedno ze spotkań odbędzie się 28 lipca o godz. 15.00 w siedzibie niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) przy Lindenstrasse 20-25.
Specjalnie z tej okazji została też przygotowana niemieckojęzyczna wersja okolicznościowego wydania czasopisma LiteRacje. W 70. rocznicę Powstania redakcja oddała swoje łamy powstańcom, którzy przedstawiają najważniejsze fakty dotyczące niepodległościowego zrywu Warszawy 1944 r. i własne wspomnienia. Dzięki tej publikacji niemiecki odbiorca będzie mógł poznać historią Powstania z perspektywy jego bezpośrednich uczestników.

Projekt ten realizujemy we współpracy z czasopismem LiteRacje www.literacje.pl oraz Urzędem m.st. Warszawy przy wsparciu finansowym Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej www.fwpn.org.pl.Wiceminister Piotr Żuchowski zaprezentował holenderskiej parze królewskiej projekt upamiętnienia ofiar obozu śmierci w Sobiborze

Holenderska para królewska król Wilhelm Aleksander i królowa Maxima, przebywający z oficjalną wizytą w Polsce w dniach 24-25 czerwca 2014 roku, zapoznali się z międzynarodowym Projektem utworzenia Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W obozie śmierci w Sobiborze Niemcy zamordowali ponad 170 tys. Żydów z Polski i całej Europy, w tym ponad 34 tys. z samej Holandii. Celem międzynarodowej inicjatywy, podjętej przez Polskę, Holandię, Izrael i Słowację, jest godne upamiętnienie ofiar obozu w Sobiborze oraz utworzenie muzeum służącego przekazywaniu historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom. Swój udział w tym projekcie ma Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło koordynację prac związanych z jego realizacją.

Sekretarz Stanu w MKiDN Piotr Żuchowski, który kieruje projektem w imieniu polskiego rządu, zapoznał parę królewską z historią obozu i koncepcją upamiętnienia jego ofiar w oparciu o mini-ekspozycję zaaranżowaną w bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego. Był to jeden z pierwszych punktów programu pobytu holenderskiego króla w Polsce.
Społeczeństwo potrzebuje seniorów

"Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych.", to tytuł i jednocześnie motto konferencji zorganizowanej przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Fundacją Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Senacie. Do tego motta nawiązał, otwierając konferencję, przewodniczący komisji rodziny senator Mieczysław Augustyn, który apelował by na zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa, nie patrzeć wyłącznie jako na obciążenie, ale spróbować potraktować je jako szansę na twórcze spożytkowanie ogromnego potencjału seniorów. Spotkanie otworzyli także Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz dr Martin Salm, przewodniczący niemieckiej fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.


więcej...


Konferencja "Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych."

W dniu 10 czerwca 2014 roku z inicjatywy senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie i Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość w Senacie w sali 217 odbędzie się konferencja "Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych".


Program konferencji (pdf)


Ceremonia odznaczenia Aleksandra Peczerskiego

W dniu 30.05.2014 r. w Rostowie nad Donem odbyła się uroczystość przekazania Krzyża Kawalerskiego Orderu Zasługi RP przyznanego pośmiertnie Aleksandrowi Peczerskiemu – organizatorowi powstania w byłym niemieckim, nazistowskim obozie koncentracyjnym w Sobiborze. Order otrzymała córka Aleksandra Peczerskiego Eleonora Griniewicz, wręczał zaś Ambasador RP w FR Wojciech Zajączkowski.

Na uroczystość przybyła rodzina A. Peczerskiego – córka, wnuczka z mężem, a także przedstawiciele władz miasta i obwodu, polonii, organizacji żydowskiej oraz dziennikarze.

Po uroczystości Ambasador złożył kwiaty na grobie A. Peczerskiego na cmentarzu północnym w Rostowie nad Donem.

Rodzina A. Peczerskiego została poinformowana o realizowanym obecnie międzynarodowym projekcie utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci na terenie po byłym niemieckim obozie zagłady w Sobiborze.

„Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny”

8 kwietnia 2014 roku w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Ocalone z transportów Dzieci Zamojszczyzny” autorstwa dr Beaty Kozaczyńskiej z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, zorganizowanej przez stowarzyszenie tutajteraz z Siedlec, przy współpracy Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Wystawa dokumentuje wojenne losy i tułaczkę dzieci wysiedlonych z Zamojszczyzny, ocalonych z transportów skierowanych zimą 1942/1943 r. do dystryktu warszawskiego. Ukazuje wszystkie etapy ich gehenny: wysiedlenie z rodzinnego domu, pobyt w obozie przejściowym w Zamościu, transporty do dystryktu warszawskiego, akcja ratowania dzieci i opieka miejscowej społeczności. Wystawa ujmuje temat pomocy, jakiej udzielało wysiedlonym społeczeństwo Warszawy: ratowanie dzieci z Zamojszczyzny na Dworcu Wschodnim w styczniu 1943 roku, umieszczanie dzieci w warszawskich szpitalach oraz działalność stołecznych „Kół Opiekuńczych”.

Wystawa została sfinansowana ze środków: Ministerstwa Obrony Narodowej, Samorządu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Zamościu, Wójta Gminy Zamość. Patronat honorowy wystawy: Czesław Mroczek (Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Poseł na Sejm RP) oraz prof. dr hab. Tamara Zacharuk (Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach).

W otwarciu wzięli udział przedstawiciele środowiska poszkodowanych „Dzieci Zamojszczyzny”. Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie od 9 kwietnia do 20 maja 2014 roku.

Pomoc rzeczowa

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” już od lat z powodzeniem prowadzi programy pomocy rzeczowej, które polegają na pozyskiwaniu i nieodpłatnym przekazywaniu osobom poszkodowanym używanego a także nowego sprzętu rehabilitacyjnego. Od kilku lat otrzymujemy używane wózki inwalidzkie, chodziki, materace przeciwodleżynowe, koncentratory tlenu, krzesła łazienkowe i sanitarne, kule łokciowe i inny sprzęt rehabilitacyjny od firm i instytucji z Niemiec, przede wszystkim od firmy Schulte-Derne z Brandenburga. Dzięki pozyskanym dotacjom i darowiznom celowym kupujemy także nowy sprzęt rehabilitacyjny dla osób obłożnie chorych i niepełnosprawnych, które były bezpośrednimi ofiarami prześladowań nazistowskich.

15 grudnia 2013 roku zakończyliśmy realizację kolejnego projektu, który tym razem mogliśmy przeprowadzić dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. środki, jakimi dysponowaliśmy, pozwoliły nam na zakup w sumie 80 sztuk sprzętu rehabilitacyjnego (wózków inwalidzkich, chodzików, koncentratorów tlenu), oraz 120 opakowań środków pielęgnacyjnych (pieluchomajtek i podkładów higienicznych) dla osób obłożnie chorych. Przygotowaliśmy 108 pakietów pomocy rzeczowej, które przekazaliśmy osobom uprawnionym. Projekt miał na celu poprawę jakości życia jego beneficjentów – kombatantów i osób poszkodowanych przez III Rzeszę.Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich.
Wybór relacji i wspomnień

18 listopada w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 7/9 w Warszawie odbyło się spotkanie z autorami i bohaterami książki "Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień."

Publikację tę wydały wspólnie Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.

W spotkaniu wzięli udział m.in. autorzy wspomnień – Aleksandra Sękowska, Witold Konecki i Jan Łompierz, współautorzy publikacji – Agnieszka Dzierżanowska z Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” i Piotr Stanek z Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. O działalności Centralnego Muzeum opowiadała Violetta Rezler-Wasielewska – dyrektor opolskiej placówki. Rozmowę z Edmundem Baranowskim – powstańcem i jeńcem stalagów, Wiceprezesem Związku Powstańców Warszawskich poprowadził Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Gospodarzem spotkania był Martin Meisel, dyrektor Austriackiego Forum Kultury w Warszawie.

Projekt wydawniczy został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

Zaproszenie

Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie wspólnie z Austriackim Forum Kultury serdecznie zaprasza na prezentację naszej najnowszej publikacji – Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień.

W książce, którą Fundacja wydała we współpracy z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu, zgromadzono wspomnienia i fragmenty dzienników powstańców, którzy trafili do niewoli jako oficerowie i jako żołnierze, wspomnienia kobiet, dziewcząt, dorosłych mężczyzn i nieletnich chłopców. Prezentuje więc ona szerokie spektrum przeżyć i doświadczeń, które stały się udziałem uczestników Powstania Warszawskiego. Razem z byłymi powstańcami czytelnicy przemierzą szlak od wymarszu z Warszawy poprzez obozy przejściowe, transporty z jednego do drugiego stalagu, a następnie komanda robocze i ewakuację – aż do wyzwolenia. Jest tu walka z głodem, zimnem, depresją, apatią i nudą, ale jest też nadzieja, przedsiębiorczość, pomysłowość, poczucie humoru, walka z wrogiem i walka o ludzką godność.

Projekt wydawniczy został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.

W spotkaniu, które odbędzie się 18 listopada o godz. 18.00 w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 7/9 w Warszawie wezmą udział m.in. autorzy wspomnień, Edmund Baranowski, Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, współautorzy i wydawcy publikacji. Gospodarzem spotkania będzie dyrektor Austriackiego Forum Kultury.

Wstęp wolny, serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie


Uczciliśmy pamięć ofiar obozu zagłady w Sobiborze

14 października br., w 70. rocznicę buntu i masowej ucieczki więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze odbyły się oficjalne uroczystości zorganizowane przez polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wzięli w nich udział byli więźniowie obozu: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie powstania oraz za wybitne zasługi w działalności na rzecz zachowania pamięci i popularyzowanie wiedzy o Holocauście odznaczeni zostali
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
obywatel Królestwa Niderlandów Jules SCHELVIS,
obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki - Filip BIALOWITZ, Thomas BLATT, Estera RAAB,
obywatel Ukrainy - Arkadii WEISSPAPIER
Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej
obywatele Państwa Izrael - Simcha BILOWIC, Semion ROZENFELD
obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki - Samuel LERER
obywatelka Związku Australijskiego - Pani Regina ZIELINSKI

Za męstwo i bohaterską postawę wykazane w czasie Powstania w niemieckim, nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej został odznaczony pośmiertnie przywódca powstania więźniów – Aleksander PECZERSKI

Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, na obchody rocznicowe przybyło około pół tysiąca dzieci i młodzieży z Izraela i z Polski. W uroczystości wzięli udział także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w Sobiborze przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – młodzież z Polski, Izraela, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Holandii, Serbii i Armenii.

70. rocznica powstania więźniów w Sobiborze

14 października 2013 roku zapraszamy do Sobiboru na uroczystość upamiętniającą 70. rocznicę powstania więźniów niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady.

Dzisiaj na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze z inicjatywy Polski, Holandii, Izraela i Słowacji realizowany jest międzynarodowy projekt utworzenia nowego Muzeum – Miejsca Pamięci. Po raz pierwszy w historii całościowy projekt powstania i działania Muzeum - Miejsca Pamięci Sobibór powierzono międzynarodowemu komitetowi, w którym Polska jest liderem, ale wszelkie sprawy programowe, archeologiczne i inwestycyjne podejmowane są w ramach kolektywnego porozumienia. Projekt zakłada udział finansowy wszystkich uczestniczących w nim krajów. Warunki współpracy zostały określone w podpisanym 22 września 2008 roku „Memorandum of Understanding”.

Podstawowe cele projektu są realizowane poprzez:

  • ochronę i właściwe zabezpieczenie masowych grobów oraz prochów osób zamordowanych - o ile to możliwe - zgodnie z odpowiednim obrządkiem religijnym;
  • utworzenie godnego miejsca pamięci, w którym w szczególności rodziny ofiar będą mogły oddać cześć zmarłym;
  • utworzenie muzeum w celu przekazania historii masowej zagłady obecnym i przyszłym pokoleniom;
  • utrzymanie i ochronę zachowanej historycznej substancji i terenu byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze.

Grupie Sterującej przewodniczy Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków. Stałymi przedstawicielami w komitecie są: Marcel Floor – Dyrektor Wydziału ds. Ofiar Wojen i Upamiętnienia II Wojny światowej Ministerstwo Zdrowia, Dobrobytu i Sportu Królestwa Niderlandów, przedstawiciel Izraela Avner Shalev – Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Jerozolimie oraz przedstawiciel Republiki Słowackiej Marek Lisansky – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie.

Grupa sterująca wytycza kierunki oraz zadania dla poszczególnych etapów projektu i zatwierdza wszelkie wydatki, jakie są ponoszone ze wspólnego budżetu. Decyzje podejmowane są na zasadzie konsensusu.

W lutym 2011 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego powierzyło rolę operatora projektu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od tego czasu pełni obowiązki koordynatora przedsięwzięcia. Fundacja PNP realizuje projekt w ścisłej współpracy z Państwowym Muzeum na Majdanku – nowym gospodarzem tego terenu. Komitet Sterujący po długich debatach, krok po kroku realizował kolejne etapy projektu. Okazało się, że każde z państw ma własną politykę pamięci. To była obiektywna trudność, którą udało się przełamać i wypracować w zasadniczych sprawach wspólne stanowisko. Minister Żuchowski od momentu, gdy przejął prowadzenie projektu w kwietniu 2010 roku stał na stanowisku, że pomimo trudności, jego skuteczna realizacja może wnieść całkowicie nową jakość w politykę pamięci Holokaustu w Polsce i świecie. To przecież władze hitlerowskich Niemiec zadecydowały, że obozy zagłady zlokalizowano na terytorium obecnej Rzeczypospolitej. Zwożono do nich obywateli narodowości żydowskiej z wielu państw europejskich i wszystkie te państwa winny poczuwać się do obowiązku materialnego i mentalnego pielęgnowania tych miejsc. Sukces projektu sobiborskiego wskazuje drogę, by o holokauście nie tylko mówić w gronie międzynarodowym, ale wypracowywać kolejne projekty, tworzyć je i finansować w gronie międzynarodowym.

W poniedziałek 14 października br. odbędą się oficjalne uroczystości 70. rocznicy wybuchu powstania więźniów obozu Sobibór. Obok wysokich oficjalnych przedstawicieli państw, których obywatele zostali zgładzeni w obozie sobiborskim, wezmie w nich udział około pół tysiąca dzieci z Izraela i tyle samo dzieci polskich. Na uroczystości przybędą także uczestnicy warsztatów edukacyjnych prowadzonych w tych dniach w Sobiborze przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie” – młodzież z Polski, Izraela, Niemiec, Austrii, Rosji, Ukrainy, Białorusi i Holandii. W ten szczególny dzień, w Sobiborze zostanie zaprezentowany nowy architektoniczno-artystyczny projekt upamiętnienia, który został wybrany w międzynarodowym konkursie. Projekt jest w każdym aspekcie czymś absolutnie nowym. Jego prezentacja będzie jednocześnie zaproszeniem dla innych państw, ich organów rządowych i pozarządowych do współfinansowania i merytorycznej współpracy.

W czasie oficjalnych uroczystości zostaną odznaczeni przez Prezydenta RP byli więźniowie Sobiboru, w tym uczestnicy powstania: Filip Białowicz, Tomasz Blatt i Jules Schelvis. Wszyscy oni poświęcili swoje całe powojenne życie, aby przekazywać prawdę o najstraszniejszym miejscu na Ziemi, jakim był niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze. Prezydent RP pośmiertnie odznaczył Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej przywódcę powstania w Sobiborze Aleksandra Peczerskiego, byłego żołnierza Armii Czerwonej. Ofiarami tego obozu byli nie tylko dorośli, ginęły tam również małe bezbronne dzieci. Badania archeologiczne odsłaniają ślady tych zbrodni. W czasie najnowszych badań archeolodzy odkryli w miejscu palenia zwłok metalową plakietkę identyfikacyjną Deddie (Davida) Zaka, 7-letniego chłopca z Holandii. W czasie uroczystości kopię tej plakietki Minister Żuchowski przekaże pani Lies Caransa (siostrze Davida Zaka).

Zaproszenie na uroczystości związane z 70. rocznicą wybuchu powstania w Sobiborze (pdf)


7 października 2013 r. w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu odbyły się uroczystości poświęcone 69. rocznicy przybycia I transportu Powstańców Warszawskich do Stalagu 344 Lamsdorf. Jednym z punktów programu uroczystości było otwarcie wystawy Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944, przygotowanej przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie. Mieliśmy też okazję zaprezentować po raz pierwszy książkę Nazajutrz. Powstańcy warszawscy w obozach jenieckich. Wybór relacji i wspomnień, wydaną wspólnie przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu. Publikację przedstawili współredaktorzy: Agnieszka Dzierżanowska, kierująca Działem Edukacyjnym Fundacji oraz Piotr Stanek, kierownik Działu Naukowo-Badawczego Muzeum. Projekt wydawniczy został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w ramach programu Patriotyzm Jutra.Niemiecki nazistowski obóz zagłady w Sobiborze. Co wiemy? Jak pamiętamy?
Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Przez dwa dni, 1 i 2 pazdziernika br. w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie o "Akcji Reinhardt", eksterminacji Żydów z Polski i całej Europy, o zbrodniach dokonanych w niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze, o bezprecedensowym buncie i ucieczce więzniów mówić będą prelegenci z Polski, Niemiec, Rosji, Holandii i Ukrainy. Gościem konferencji będzie też jeden z ostatnich żyjących więzniów Sobiboru - Philip Bialowitz.

Uczestnicy konferencji zapoznają się także z wynikami najnowszych badań archeologicznych, prowadzonych w 2013 roku na terenie byłego obozu zagłady i z międzynarodowym projektem utworzenia nowego muzeum-miejsca pamięci w Sobiborze.

Konferencja organizowana pod honorowym patronatem Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Władysława Bartoszewskiego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego, jest jednym z wydarzeń upamiętniających przypadającą w tym roku 70. rocznicę powstania w Sobiborze.

Konferencję zorganizowała Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przy współpracy z: Państwowym Muzeum na Majdanku, Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Stowarzyszeniem Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Swiatowej, dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz Austriackiego Funduszu Przyszłości.


Program Konferencji


Komunikat dot. rozstrzygnięcia konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze (postępowanie nr 1/FPNP/01/13)

W dniu 18 lipca 2013 r. o godzinie 11.00, w Muzeum Historii Żydów Polskich przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie, zostanie ogłoszony komunikat o rozstrzygnięciu konkursu na opracowanie nowej ideowo-artystycznej koncepcji architektoniczno-krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze wraz prezentacją nagrodzonych prac konkursowych oraz identyfikacją.

W imieniu Organizatora konkursu oraz Członków Sądu konkursowego serdecznie Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Jednocześnie informujemy, iż ogłoszenie o wyniku zostanie opublikowane na stronie internetowej www.majdanek.eu i www.fpnp.pl

Komunikat

Upłynął termin składania prac konkursowych (postępowanie nr 1/FPNP/01/13) W dniu 11 czerwca 2013 r. zakończono przyjmowanie prac konkursowych od Uczestników zaproszonych do udziału w konkursie na opracowanie nowej ideowo – artystycznej koncepcji architektoniczno – krajobrazowej Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.

W wyznaczonym terminie do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wykonującej czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem konkursu w imieniu jego organizatora – Państwowego Muzeum na Majdanku, złożone zostały 63 prace konkursowe. Obecnie rozpoczęło się szyfrowanie prac. Następnie zostaną one przekazane sądowi konkursowemu, który dokona wyboru laureata/laureatów.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 31 lipca 2013 r.Nowe odkrycia w Sobiborze

3 czerwca 2013 roku zakończone zostały prace terenowe związane z 5. ekspedycją badań archeologicznych prowadzonych na terenie po byłym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Sobiborze (obecnie filii Państwowego Muzeum na Majdanku). Dokonano ważnych odkryć, które przyczynią się do zweryfikowania wielu wstępnych teorii i ustaleń poczynionych przez badaczy historii obozu.

więcej...


Wyjaśnienie nr 3 do treści Regulaminu konkursu.

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniu 24 kwietnia 2013 r. wpłynął drogą elektroniczną wniosek o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu.

Wniosek ten został przekazany po terminie, jaki Zamawiający wyznaczył na zadawanie pytań do treści regulaminu konkursu i udzielanie odpowiedzi.

Jednakże - biorąc pod uwagę treść wniosku - Zamawiający zdecydował o konieczności udzielenia stosownego wyjaśnienia.

W związku z powyższym w dniu 17 maja 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 3 do regulaminu konkursu.

Wyjaśnienie nr 3 do treści Regulaminu konkursuWyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu.

W związku z realizowanym konkursem NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, w dniach 18 marca - 8 kwietnia 2013 r. wpłynęło drogą elektroniczną 12 wniosków o wyjaśnienie treści regulaminu konkursu, zawierających 48 pytań.

W dniu 22 kwietnia 2013 r. Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynności związane z przygotowaniem i organizacją konkursu wykonuje Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" przekazał Uczestnikom konkursu wyjaśnienie nr 2 do regulaminu konkursu.

Wyjaśnienie nr 2 do treści Regulaminu konkursu

Wyjaśnienie nr 1 dot. procedury przetargowej nr 4/FPNP/11/2012

W dniu 21 marca 2013 r. Wykonawca zgłosił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ na cykl szkoleń dla osób chcących nieść pomoc osobom starszym i niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji wojennych. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póŸn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy przekazując jednocześnie treść zapytań, bez ujawniania Ÿródła wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

Wyjaśnienie nr 1KOMUNIKAT DOTYCZACY KONKURSU NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO-ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZEś Postępowanie nr: 1/FPNP/01/13

Zamawiający - Państwowe Muzeum na Majdanku, w imieniu którego czynnoœci związane z organizacją i przeprowadzeniem konkursu wykonuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, informuje, iż na wniosek Sądu konkursowego dokonana została zmiana terminów okreœlonych w punkcie 3 w rozdziale I Regulaminu konkursu.

Zmiana terminów dotyczy czynnoœci okreœlonych w punktach od 3.4 do 3.8 w rozdziale I Regulaminu konkursu, które nie zostały jeszcze zrealizowane.

Wykaz nowych terminów konkursu:

Zawiadomienie Uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie do dnia: 18.03.2013 r.
Nadsyłanie pytań dotyczących regulaminu konkursu do dnia: 8.04.2013 r.
Udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące regulaminu konkursu do dnia: 22.04.2013 r.
Składanie prac konkursowych do dnia: 11.06.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nie póŸniej niż do dnia: 31.07.2013 r.

Komunikat o zmianie regulaminu i zmianie ogłoszenia.

W dniu 24 stycznia 2013 r. Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku dr Tomasz Kranz, na wniosek Sądu Konkursowego podjął decyzję o zmianie regulaminu konkursu NA OPRACOWANIE NOWEJ IDEOWO – ARTYSTYCZNEJ KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO – KRAJOBRAZOWEJ MIEJSCA PAMIĘCI NA TERENIE BYŁEGO NIEMIECKIEGO NAZISTOWSKIEGO OBOZU ZAGŁADY W SOBIBORZE, ogłoszonym w BZP nr ogłoszenia: 27534- 2013; data zamieszczenia: 18 stycznia 2013 r.

Zmiany Regulaminu Konkursu doprowadziły do zmiany treści ogłoszenia o konkursie. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 27534-2013 zostało opublikowane w dniu 24 stycznia 2013 r. pod numerem 13495-2013.

Ogłoszenie o nr 13495-2013 (o zmianie ogłoszenia 27534-2013) wprowadza również inne zmiany niewynikające ze zmian wprowadzonych w regulaminie konkursu.

18 stycznia w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

odbyło się spotkanie z przedstawicielami państw, których obywatele ginęli w Sobiborze. Na zaproszenie Sekretarza Stanu w MKiDN Piotra Żuchowskiego oraz prof. Władysława Bartoszewskiego, Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego przybyli między innymi: Ambasador Republiki Austrii dr Herbert Krauss, Ambasador Republiki Federalnej Niemiec Rüdiger Freiherr von Frtisch oraz Ambasadora Federacji Rosyjskiej Alexander Aleksiejew. Spotkanie poświęcone było realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, w którym obecnie uczestniczą Polska, Holandia, Izrael oraz Słowacja.

Podczas spotkania, w obecności dr. Tomasza Kranza, dyrektora Państwowego Muzeum na Majdanku, które od 1 maja 2012 r. jest opiekunem byłego miejsca zagłady w Sobiborze oraz Dariusza Pawłosia przewodniczącego zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, która od 28 lutego 2011 jest współrealizatorem tego międzynarodowego projektu, przedstawiona została informacja dotycząca ogłoszenia konkursu na opracowanie nowej ideowo - artystycznej koncepcji miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze.Ogłoszono konkurs na koncepcję miejsca pamięci w Sobiborze

18 stycznia ruszył międzynarodowy konkurs na opracowanie nowej ideowo - artystycznej koncepcji architektoniczno - krajobrazowej miejsca pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Sobiborze. Organizatorem konkursu, jest Państwowe Muzeum na Majdanku, kierowane przez dr. Tomasza Kranza, które od 1 maja 2012 r. jest właœcicielem częœci terenu Pomnika Zagłady w Sobiborze i sprawuje opiekę nad tym miejscem pamięci. Konkurs jest kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu utworzenia Muzeum-Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze. Merytoryczny i finansowy udział w projekcie zadeklarowały jak dotąd cztery kraje, będące sygnatariuszami Memorandum of Understanding z 28 lutego 2011 roku: Rzeczpospolita Polska, Królestwo Niderlandów, Państwo Izrael i Republika Słowacka. Powołany został Międzynarodowy Komitet Sterujący. Przewodniczy mu Piotr Żuchowski, Sekretarz Stanu w MKiDN i Generalny Konserwator Zabytków, a w jego skład wchodzą: Marcel Floor, Dyrektor Wydziału ds. Ofiar wojny oraz Uczczenia Pamięci o II Wojnie Œwiatowej w Ministerstwie Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Królestwa Niderlandów, Avner Shalev, Dyrektor Instytutu Yad Vashem w Izraelu oraz Marek Lisansky, Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Polsce. Z Komitetem Sterującym współpracuje Naczelny Rabin Polski. Za realizację projektu na terenie Rzeczpospolitej odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zgodnie z postanowieniami Grupy Sterującej współpracuje z Fundacją „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, której powierzono sprawy administracyjne oraz obsługę środków przekazywanych przez partnerów zagranicznych.

Celem konkursu jest uzyskanie najlepszej artystycznie, funkcjonalnie i eksploatacyjnie kompleksowej koncepcji Miejsca Pamięci na terenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Żydów w Sobiborze, uwzględniającej charakter i rangę miejsca, łączącej funkcje upamiętniającą, muzealną i edukacyjną. Punktem ciężkości nowej koncepcji Miejsca Pamięci ma być upamiętnienie ofiar, poprzez zabezpieczenie grobów masowych oraz ukazanie całego terenu jako szczególnego niemego świadka i materialnego świadectwa masowej zbrodni o niewyobrażalnych rozmiarach. Państwowe Muzeum na Majdanku powierzyło Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” wykonywanie poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem konkursu.

Warunki udziału w konkursie oraz zasady przygotowania prac konkursowych zawarte są w regulaminie konkursu dostępnym na stronie Państwowego Muzeum na Majdanku www.majdanek.eu oraz Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” www.fpnp.pl Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie można składać do dnia 18 lutego 2013 r. w siedzibie Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” w Warszawie, ul. Krucza 36.
Prace będzie można składać do 20 maja 2013 r.

Kongres PZBWPHWiOK

5 lutego 2013 roku w Warszawie odbył się II Kongres Nadzwyczajny oraz Kongres Zwyczajny Polskiego Związku Byłych WięŸniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych współorganizowany przez Fundację „Polsko-Niemieckie Pojednanie”.

Związek jest dziś jedną z największych organizacji kombatanckich w Polsce, obejmuje swoim zasięgiem obszar całego kraju, ma 15 oddziałów okręgowych, 9 samodzielnych kół rejonowych i 13 samodzielnych kół środowiskowych, które organizują spotkania edukacyjne z młodzieżą, uroczystości okolicznościowe, otaczają opieką miejsca pamięci, działają na rzecz rozwiązywania problemów środowiska ofiar nazizmu.

Dzięki społecznemu zaangażowaniu swoich członków organizacja prowadzi aktywną działalność na rzecz upamiętniania walki o niepodległość i martyrologii narodu polskiego w latach 1939-1945, zachowania pamięci o ofiarach niemieckiego nazizmu. Związek ten ma szczególne zasługi dla propagowania prawdy historycznej o niemieckich obozach koncentracyjnych i upamiętniania losów pomordowanych w nich polskich więŸniów.
„Zbliżenia 2013 – Aby pamięć przetrwała”

Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk, niemiecka katolicka organizacja charytatywna, wspomagająca byłych więŸniów obozów koncentracyjnych i gett, organizuje po raz kolejny Międzynarodowe Spotkanie z udziałem świadków historii, ofiar reżimu nazistowskiego i młodych dziennikarzy. Dwuczęściowy projekt pt. „Zbliżenia 2013 – Aby pamięć przetrwała” odbędzie się w styczniu i marcu 2013 r. w Miejscach Pamięci Auschwitz-Birkenau (Polska) i Ravensbrück (Niemcy). W ramach projektu uczestnicy będą zajmować się pytaniami dotyczącymi zagadnień kultury pamięci i upamiętniania, jak również kwestią medialnego przekazywania historii. Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk zaprasza do udziału w projekcie młode dziennikarki i dziennikarzy, osoby studiujące dziennikarstwo i szkolące się w tym zawodzie (w wieku od 18 do 28 lat) z Polski, Niemiec i innych krajów środkowej i Wschodniej Europy. Językami projektu są niemiecki i angielski, w razie potrzeby będzie też tłumaczenie na języki polski i rosyjski. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty wyżywienia i zakwaterowania w pokojach wieloosobowych ponosi Stowarzyszenie Maximilian-Kolbe-Werk. Natomiast koszty podróży ponoszą sami uczestnicy. W uzasadnionych wypadkach organizator może udzielić dopłaty do kosztów podróży. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (online) znajdują się na stronie internetowej projektu: www.maximilian-kolbe-werk-projekt2013.blogspot.de
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 30 listopada 2012 r.

kontakt: dr Danuta T. Konieczny Tel: +49 (0)761 200752, E-Mail: danuta-konieczny@maximilian-kolbe-werk.de

info pdf

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska

Po raz XVI ogłoszony został konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Do 15 stycznia 2013 r. dziennikarze oraz redakcje z Polski i Niemiec mogą nadsyłać prace zgłaszane do konkursu w kategoriach prasa, radio, telewizja. Prace zgłaszane do konkursu powinny przybliżać życie codzienne i problemy społeczne sąsiedniego kraju; powinny przyczyniać się do poszerzania wiedzy Polaków i Niemców o sobie nawzajem, a także pomagać zrozumieć politykę, zjawiska gospodarcze, osiągnięcia nauki i kultury obu państw. Nazwiska laureatów konkursu zostaną ogłoszone podczas VI Polsko-Niemieckich Dni Mediów, które odbędą się we Wrocławiu w dniach 6-8 czerwca 2013 r. Gospodarzem szóstej edycji Dni Mediów jest województwo dolnośląskie.


więcej...

Straty Osobowe i Ofiary Represji pod Okupacją Niemiecką

Straty Osobowe i Ofiary Represji pod Okupacją Niemiecką 12 września 2012 roku, o godzinie 14.00 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w obecności Ministra Bogdana Zdrojewskiego oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego - Przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Dariusz Pawłoś podpisał umowę dotyczącą realizacji kolejnego etapu programu dokumentacyjnego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”.


więcej...

5 sierpnia - Wola 44

5 sierpnia obchodzimy Ogólnowarszawski Dzień Pamięci Mieszkańców Woli. W ten sposób stolica upamiętnia śmierć blisko 60 tys. cywilnych mieszkańców, zamordowanych przez niemieckie oddziały w czasie Powstania Warszawskiego.
Nasza Fundacja włączyła się w te obchody, zapraszając mieszkańców Warszawy na wyjątkowy spektakl "5 sierpnia - Wola 44" w reżyserii Małgorzaty Bramy. Przez dwa wieczory – 4 i 5 sierpnia w autentycznej scenerii jednej z przedwojennych kamienic widzowie oglądali inscenizację przygotowaną w oparciu o relacje tych, którym udało się przeżyć te koszmarne dni.
Projekt zrealizowaliśmy dzięki wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.


więcej...

„Chwała bohaterom!

8 września 2012 r. na Górze Strękowej k. Wizny odbędą się obchody 73. rocznicy bitwy pod Wizną, określanej mianem polskich Termopili. Bitwa, podczas której polscy obrońcy stawiali czoła kilkukrotnie liczniejszym siłom niemieckim była jednym z najbardziej bohaterskich epizodów II wojny światowej.. Organizatorzy zapraszają wszystkich do wzięcia udziału w uroczystości, podczas której przewidziano liczne niespodzianki i atrakcje. Będzie można m.in. obejrzeć rekonstrukcję historyczną – widowisko plenerowe oraz pokaz indywidualnego wyposażenia i uzbrojenia zwiadowców 18 Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku.


więcej...

"Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem"

21 maja 2012 roku od godz. 9.30 w gmachu głównym Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Polska i Niemcy wobec zagrożenia terroryzmem".
więcej...

Wystawa "Z popiołów Sobiboru"

Od 26 marca do 19 kwietnia 2012 r., w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, prezentowana jest wystawa "Z popiołów Sobiboru" przygotowana przez Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Sobiborze (filia Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie). Warszawska prezentacja wystawy związana jest z 70. Rocznicą rozpoczęcia Akcji Reinhard i jest współorganizowana przez: Bibliotekę Uniwersytecką w Warszawie, Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie", Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Narodowe Centrum Kultury oraz Starostwo Powiatu Włodawskiego. Wystawę można oglądać codziennie (z wyjątkiem 7, 8 i 9 kwietnia) od 10 do 20 w sali wystawowej na parterze Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, przy ul. Dobrej 56/66.
więcej...

Wystawa "Zachować Pamięć" w Nadrenii-Palatynacie.

Na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Osthofen odbyło się w dniu 15 lutego 2012 otwarcie wystawy...
więcej...

Władysław Bartoszewski kończy 90 lat.

19 lutego 2012 jeden z najznakomitszych polskich polityków, wielki działacz społeczny, pisarz, dziennikarz i historyk, kawaler Orderu Orła Białego obchodzić będzie 90 jubileusz swoich urodzin.
więcej...

3 lutego 2012 r. w siedzibie Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy "Baudienst. Polska Służba Budowlana w Generalnym Gubernatorstwie 1940-1945".

Służba Budowlana Baudienst była w latach okupacji niemieckiej jedną z form organizowania pracy przymusowej Polaków na rzecz Trzeciej Rzeszy, narzędziem zniewolenia i ekonomicznego wyzysku.
więcej...

"Walki Batalionów Chłopskich w obronie wysiedlanej ludności Zamojszczyzny 1942-1944."

to tytuł sesji popularno - naukowej, która odbyła się 1 lutego 2012 r. w Tomaszowie Lubelskim na Wydziale Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL.
więcej...

Rusza cykl debat

"Klub Debat" oraz "Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie" zapraszają wszystkich chętnych na spotkanie inaugurujące cykl debat w formacie brytyjskim parlamentarnym, które odbywać się będą regularnie na Uniwersytecie Warszawskim.
więcej...

25 listopada odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom III edycji konkursu "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć".

Tym razem konkurs, którego celem jest upamiętnienie wszystkich osób zamordowanych lub poddanych różnego rodzaju represjom pod okupacją niemiecką, skierowany był do osób dorosłych
więcej...

"Samotność ofiar. Metodologiczne, etyczne i polityczne aspekty liczenia strat ludzkich II wojny światowej"

konferencja pod tym tytułem odbędzie się w dniach 9-10 grudnia 2011 w Budapeszcie.
więcej...

*Interesujące badanie źródeł online!*

30 historycznych dokumentów robotników przymusowych i praktyk odszkodowań...
więcej...

Studenci Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego z wizytą w Fundacji

21 października 2011 r. gościliśmy w naszym Archiwum przy ul. Kolejowej w warszawie studentów bezpieczeństwa narodowego z Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego ...
więcej...

Konwent Szpitali Zamojszczyzny otrzymał w darze z Niemiec transport łóżek szpitalnych.


więcej...

"EKSPLOATACJA EKONOMICZNA I WYSIEDLENIA LUDNOŚCI WIEJSKIEJ "

na stronie http://martyrologiawsipolskich.pl
więcej...

"Robotnicy przymusowi w Austrii 1939-1945 i ich powojenne losy"

W dniach 20 i 21 października odbędzie się w Uniwersytecie im. Karla Franzens w Graz konferencja pod tytułem: "Pracownicy przymusowi w Austrii 1939-1945 i ich losy powojenne". więcej...

Obchody Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2011

Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych 2 października 2011 r. w Ogrodzie Saskim w Warszawie odbył się piknik rodzinny. więcej...

Pomnik Wołyński w Chełmie

17 września w Chełmie odsłonięto Wołyńską Pietę, pomnik "Pamięci Polaków pomordowanych na Kresach Wschodnich, ofiar ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich członków OUN UPA w latach 1943-1945 oraz tych Braci Ukraińców, którzy za ratowanie Polaków zapłacili cenę najwyższą". więcej...

Polski Związek Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych obchodzi 65-lecie swojego istnienia.

Najstarsza polska organizacja zrzeszająca byłych więźniów obozów koncentracyjnych, więzień i aresztów powstała już w 1946 roku. więcej...

Członkowie niemieckiej organizacji dobroczynnej im. Maksymiliana Marii Kolbego odwiedzą Polskę

Zbliża się rocznica śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego, polskiego franciszkanina, więźnia obozu koncentracyjnego, męczennika, który oddał życie za innego więźnia. więcej...

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Poczdamie

W dniach od 5 do 15 sierpnia 2011 polska grupa wolontariuszy z Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie... więcej...

"5 sierpnia - Wola 44"

W tym roku juz po raz drugi 5 sierpnia obchodzimy Ogólnowarszawski Dzień Pamięci Mieszkańców Woli. więcej...

"RECORDING THE NAMES" - międzynarodowe warsztaty w Jerozolimie

W dniach 3 - 6 lipca 2011 r. Instytut Yad Vashem - nasz partner w programie "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką" - zorganizował w swojej siedzibie w Jerozolimie międzynarodowe warsztaty, w których wzięli udział eksperci z Europy, Stanów Zjednoczonych i Izraela tworzący imienne bazy danych ofiar prześladowań nazistowskich. więcej...

W 67 ROCZNICĘ BITWY POD OSUCHAMI

26 czerwca w Osuchach (Gm. Łukowa, pow. Biłgoraj) odbyły się obchody 67 rocznicy największej bitwy partyzanckiej stoczonej na terenie Polski w czasie II wojny światowej. Bitwę tę toczyły oddziały AK i BCh okrążone przez przeważające siły wroga. więcej...

Rządy Polski i Niemiec podpisały deklarację i program współpracy.

21 czerwca 2011 r. podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych w Warszawie przyjęta została "Deklaracja Rządów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy" wraz z programem współpracy pomiędzy oboma krajami. więcej...

Prezydium SPP 13 czerwca 2011

13 czerwca 2011 r. przewodniczący zarządu FPNP Dariusz Pawłoś wziął udział w spotkaniu prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę z kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Janem Stanisławem Ciechanowskim. więcej...

Wizyta w Konstancinie-Jeziornej

W związku z uruchomieniem programu sanatoryjnego, polegającego na organizacji bezpłatnych kuracji w polskich ośrodkach sanatoryjnych, finansowanego ze środków pochodzących z darowizny Deutsche Bahn AG, przekazanej za pośrednictwem niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", 7 czerwca br. gościli w Warszawie dr Martin Salm, Przewodniczący Zarządu niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" oraz Joachim Fried - Pełnomocnik Deutsche Bahn AG ds. Gospodarki, Polityki i Regulacji. więcej...

6 czerwca 2011 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło

się uroczyste wręczenie nagród laureatom II edycji naszego konkursu dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć. Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". więcej...

Otwarcie nowego punktu Sieci Informacji Doradztwa i Integracji w Zamościu

1 czerwca w Zamościu został otwarty nowy Punkt Informacji Doradztwa i Integracji dla osób represjonowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej i ich rodzin. Ośrodek ten działa przy zamojskim oddziale Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. więcej...

Nagroda Historyczna "Polityki" dla "Ocaleni z Mauthausen"

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że laureatem Nagrody Historycznej tygodnika "Polityka" w kategorii wydawnictwa źródłowe została w tym roku książka "Ocaleni z Mauthausen". więcej...

Wizyta Horsta Köhlera w Zamościu i Skierbieszowie

"Moja osobista historia zaczęła się w Skierbieszowie i dlatego musiałem wrócić w to miejsce" - mówił były prezydent Niemiec Horst Köhler, który wraz z małżonką odwiedzał Zamojszczyznę w dniach 10-11 maja br. więcej...

Były prezydent Niemiec Horst Köhler odwiedzi Zamość i Skierbieszów

W dniach 9-11 maja br. prywatną wizytę w Polsce złoży prof. dr Horst Köhler wraz z małżonką Evą Luise Köhler. więcej...

Studenci Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej z Chełma gośćmi FPNP

więcej...

Niemieccy goście spotykają świadka historii w archiwum FPNP

więcej...

Minister Królestwa Niderlandów odwiedza Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie"

więcej...

"Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie" uruchamia "Program sanatoryjny przeznaczony dla ofiar prześladowań nazistowskich w Polsce",

finansowany ze środków darowizny Deutsche Bahn AG, przekazanych za pośrednictwem Fundacji Federalnej "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość". więcej...

Otwarcie wystawy "Zachować Pamięć" w Dreźnie

5 kwietnia 2011 roku w Dreźnie odbyło się uroczyste otwarcie naszej wystawy "Erinnerung bewahren" (Zachować Pamięć), więcej...

PALMIRY - MUZEUM MIEJSCE PAMIĘCI

więcej...

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA HISTORIA I KULTURA ŻYDÓW W ZAMOŚCIU I NA ZAMOJSZCZYŹNIE

więcej...

Prezentacja książki "Ocaleni z Mauthausen" w Wiedniu

więcej...

"II Wojna Światowa w mikroskali" - wystawa.


więcej ...

Prof. Krzysztof Miszczak nowym przewodniczącym Rady Fundacji FPNP


więcej ...

Opłatek w Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie"


więcej ...

GRUPA WSPARCIA DLA WOLONTARIUSZY FPNP RUSZA 23.11.2010r.!


więcej ...

W dniu 13 października 2010 r., w Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, odbyło się spotkanie młodzieży z Panem Bogdanem Bartnikowskim

uczestnikiem Powstania Warszawskiego, więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, robotnikiem przymusowym na terenie III Rzeszy
więcej ...

Ruszyło głosowanie czytelników na Książkę Historyczną Roku.

Miło jest nam poinformować, iż po ubiegłorocznym sukcesie publikacji "Wysiedlenia, wypędzenia i ucieczki. Atlas ziem polskich 1939-1945" kolejny raz pośród książek, które zakwalifikowano do III etapu konkursu "Książka Historyczna Roku", znalazła się publikacja, w powstanie której zaangażowana była Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie".
więcej ...

Prezentacja wystawy "Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944 r."

Od 7 października do 4 listopada 2010 r., przed Urzędem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, przy ul Kondratowicza 20, można oglądać wystawę pt. "Nazajutrz. Losy mieszkańców Warszawy po 1 sierpnia 1944 r."
więcej ...

Konferencja "Konsultacje ze środowiskami pozarządowymi na temat programu polskiej Prezydencji"

W dniu 1 października 2010 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyły się konsultacje ze środowiskami pozarządowymi na temat programu polskiej Prezydencji UE w II połowie 2011 roku. Zorganizowało je Ministerstwo Spraw Zagranicznych we współpracy z resortami zaangażowanymi w przygotowania do objęcia przez Polskę Przewodnictwa w Radzie UE.
więcej ...

Uroczyste otwarcie wystawy "Praca Przymusowa. Niemcy, pracownicy przymusowi i wojna" w Żydowskim Muzeum w Berlinie

W dniu 27 września Prezydent Republiki Federalnej Niemiec wziął udział w uroczystym otwarciu wystawy "Praca Przymusowa. Niemcy, pracownicy przymusowi i wojna" w Żydowskim Muzeum w Berlinie.
więcej...

31 sierpnia 2010 r. w Gdańsku odbyło się uroczyste podsumowanie Roku Historii Najnowszej w edukacji

więcej...

Apel dotyczący programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

więcej...

W Niemczech opublikowano wykaz miejsc uwięzienia zawierający informacje o 3.800 obozach pracy przymusowej

więcej...

Polska Agencja Prasowa patronem medialnym programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

więcej...

Nowi patroni medialni programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką"

więcej...

Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" świętuje 10. jubileusz powstania

Powstanie Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" było poprzedzone wieloletnimi międzynarodowymi negocjacjami oraz debatami wewnątrz Niemiec. więcej...

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu historycznego "Wojenne losy"

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" informuje, że rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs historyczny "Wojenne Losy" zorganizowany przez Ogólnopolski Związek Żołnierzy Batalionów Chłopskich i Zakład Historii Ruchu Ludowego. więcej...

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wzięła udział w Mieście Miłosierdzia!

30.05.2010 r. Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wzięła udział w festiwalu dobroczynności "Miasto Miłosierdzia" więcej...

14 czerwca 2010 r. w trakcie uroczystości w 70. rocznicę deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych,

o godz. 14.45 nastąpi odsłonięcie kompozycji rzeźbiarskiej "Przejście", powstałej wg projektu Prof. Józefa Szajny, byłego więźnia KL Auschwitz oraz KL Buchenwald. Kompozycja stanie przy ul. Ostatni Etap, na miejscu budowy Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu. więcej...

Gala ogólnopolskiego konkursu "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć"

7 czerwca w Centrum Edukacji IPN w Warszawie odbyła się uroczysta gala ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych "Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć", zorganizowanego przez Fundację Polsko-Niemieckie Pojednanie, realizatora programu "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką". więcej...

19 maja 2010 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie odbył się pokaz filmu "Dwa balkony" oraz polsko-niemiecki panel dyskusyjny z udziałem polskiej i niemieckiej młodzieży.

więcej...

Prezydent Niemiec Horst Köhler dokonał otwarcia nowej siedziby Centrum Dokumentacyjnego "Topografii terroru" w Berlinie

Topografią terroru" nazywa się dzisiaj obszar w Berlinie, na którym pomiędzy 1933 a 1945r. znajdowały się najważniejsze instytucje aparatu prześladowań i terroru narodowego socjalizmu. więcej...

Uroczystości 65. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof

Dyrekcja Muzeum Stutthof w Sztutowie zaprasza na obchody 65. rocznicy wyzwolenia KL Stutthof w niedzielę, 9 maja 2010 r. o godz. 11.00. Honorowy patronat nad uroczystościami objął Marszałek Senatu, Bogdan Borusewicz. więcej...

Warsztat "Chcieliśmy zabić Hitlera. Moja droga do ruchu oporu"

Fundacja Konrada Adenauera i Collegium Civitas zapraszają na wykład "Chcieliśmy zabić Hitlera. Moja droga do ruchu oporu". Po filmowym wykładzie odbędzie się dyskusja z Franzem-Hendrikiem zu Salm-Salm, którą poprowadzi prof. Eugeniusz Cezary Król. więcej...

Obchody 65. rocznicy wyzwolenia obozów systemu Mauthausen-Gusen

W związku z 65. rocznicą wyzwolenia obozów systemu Mauthausen - Gusen,, w których Polacy stanowili znaczną część więźniów i ofiar, Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu oraz byli więźniowie obozów koncentracyjnych Mauthausen i Gusen podjęli działania, aby godnie uczcić pamięć polskich ofiar tych obozów. więcej...

Zapraszamy na wernisaż wystawy OCALENI Z MAUTHAUSEN

który odbędzie się 5 maja 2010 r. o godz. 17.00 w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie. więcej...

"Warsztaty twórcze poprawiające pamięć"

W ramach realizowanego przez Fundację "Polsko-Niemieckie Pojednanie" programu "Sieć Informacji Doradztwa i Integracji" dnia 09.06.2010r. (środa) odbędą się "Warsztaty twórcze poprawiające pamięć". więcej...

Zaproszenie na pokaz filmu "Dwa balkony"

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" wraz z Muzeum Powstania Warszawskiego, Fundacją im. Friedricha Eberta, Fundacją Claudy, Stowarzyszeniem Dachau-Natzweiler oraz Stowarzyszeniem "Znaki Nadziei" zapraszają na pokaz filmu "Dwa balkony", który odbędzie się 19 maja 2010 r. o 10.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego, ul. Grzybowska 79 w Warszawie. więcej...

Konferencja "Odzyskać z niepamięci -- 65. rocznica wyzwolenia obozu w Ravensbrück"

więcej...

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" objęła patronatem konkurs

historyczny na scenariusz lekcji wychowawczej o martyrologii Polaków w niemieckich obozach koncentracyjnych. więcej...

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" organizuje podróż pamięci do byłego obozu KL Stutthof

w terminie 05.05-10.05.2010 Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" organizuje podróż pamięci do byłego obozu KL Stutthof pt. "Śladami przeszłości ku wspólnej przyszłości. Podróż pamięci do byłego obozu KL Stutthof". więcej...

Konferencja prasowa 26-03-2010

Dnia 26 marca 2010 roku o godz. 12.00 w archiwum Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" odbyła się konferencja prasowa. więcej...

Obchody 66. rocznicy Wielkiej Ucieczki z obozu jenieckiego w Żaganiu

*Stalag Luft III - *niemiecki obóz jeniecki przeznaczonego dla zatrzymanych lotników sił alianckich powstał w 1942 r. i w przeciwieństwie do innych obozów podlegał dowództwu niemieckich wojsk lotniczych. więcej...

BEZPŁATNA TELEFONICZNA PORADNIA DLA OSÓB DOROSŁYCH - W KRYZYSIE EMOCJONALNYM

Poradnia Telefoniczna 116 123 jest pierwszą ogólnopolską, bezpłatną Poradnią Telefoniczną, w której można uzyskać profesjonalną pomoc psychologiczną w sytuacjach kryzysowych.*Od poniedziałku do piątku* w godzinach od *14.00 do 22.00* pod numerem telefonu *116 123* dyżurują specjaliści Instytutu Psychologii Zdrowia PTP, udzielając wsparcia i pomocy psychologicznej osobom potrzebującym. Telefoniczna poradnia została uruchomiona przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Netia SA. Poradnia powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 1/FPNP/02/10

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" ogłasza, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na świadczenie usług poligraficznych dla Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w roku 2010.
więcej...


Otwarcie wystawy "Wojenne Ślady. Dwóch Fotografów. Dwie Perspektywy" w Lublinie.

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" zaprasza na otwarcie wystawy *"Wojenne Ślady. Dwóch fotografów, dwie perspektywy Kurta Goldmanna i Feliksa Łukowskiego / Kriegsspuren. Zwei Fotografen, zwei Perspektiven von Kurt Goldmann und Feliks Łukowski"*, które odbędzie się 8 II 2010 r. w siedzibie IPNu w Lublinie. więcej...


Współpraca Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z programem "INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom"

więcej...


Aktualności 2009

Archiwum aktualności

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii