Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Nagroda Historyczna "Polityki" dla "Ocaleni z Mauthausen"

Z wielką satysfakcją przyjęliśmy wiadomość, że laureatem Nagrody Historycznej tygodnika "Polityka" w kategorii wydawnictwa źródłowe została w tym roku książka "Ocaleni z Mauthausen. Relacje polskich więźniów obozów nazistowskich systemu Mauthausen-Gusen". Jest to wyjątkowy zbiór wspomnień, ustnych relacji, ponad stu byłych więźniów jednego z najbardziej wyniszczających i okrutnych nazistowskich obozów koncentracyjnych zlokalizowanego na terytorium dzisiejszej Austrii. Książka pod redakcją Katarzyny Madoń-Mitzner została wydana przez Ośrodek Karta i Dom Spotkań z Historią. Cieszymy się bardzo, że mogliśmy uczestniczyć w tym projekcie, przygotowując niemieckojęzyczne wydanie "Ocalonych" - książki będącej efektem kilkuletniej współpracy Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" z Fundacją Ośrodka KARTA, warszawskim Domem Spotkań z Historią oraz Funduszem Przyszłości Republiki Austrii.

Niemieckojęzyczna wersja książki miała swoją premierę podczas uroczystości 65 rocznicy wyzwolenia KL Mauthausen w maju 2010 roku. Wspólnie z dużą grupą byłych więźniów odwiedziliśmy wówczas dawne obozy koncentracyjne w Mauthausen, Gusen, Ebensee oraz Hartheim. W czerwcu 2010 roku zorganizowaliśmy prezentację publikacji w Wiedniu, w siedzibie Instytutu Polskiego. Wziął w niej udział jeden z byłych więźniów - Stanisław Zalewski, który spotkał się także z polską i austriacką młodzieżą z Zespołu Szkół im. Jana III Sobieskiego oraz Colegium Kalksburg w Wiedniu.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii