Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
14. czerwca 2010 r. w trakcie uroczystości w 70. rocznicę deportacji do KL Auschwitz pierwszego transportu polskich więźniów politycznych

o godz. 14.45 nastąpi odsłonięcie kompozycji rzeźbiarskiej "Przejście", powstałej wg projektu Prof. Józefa Szajny, byłego więźnia KL Auschwitz oraz KL Buchenwald. Kompozycja stanie przy ul. Ostatni Etap, na miejscu budowy Kopca Pamięci i Pojednania w Oświęcimiu. "Przejście", w kształcie bramy z wyciętą sylwetką ludzką, symbolizuje przejście od czasów pogardy dla podstawowych wartości człowieka, do czasu poszanowania godności ludzkiej, które tworzy się w oparciu o tolerancję, zaufanie, miłość bliźniego oraz ideę Pojednania.

Patronat nad uroczystościami objęli:
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prof. Jerzy Buzek,
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego 2007-2009 - Prof. Hans-Gert Pöttering.

"Wszyscy zwiedzający ludzie dobrej woli, prezydenci krajów, członkowie rozmaitych organizacji, niech znoszą na Kopiec choćby jeden kamień, jedną grudkę ziemi - także jako swoje oczyszczenie. Wiele musimy czynić, aby chronić nasze życie - z pamięcią o nieżyjących" - to słowa nieżyjącego już inicjatora budowy Kopca Pamięci i Pojednania prof. Józefa Szajny. Jego ideę wsparli byli więźniowie Auschwitz, którzy traktują wzniesienie kopca jako testament dla potomnych z przesłaniem pojednania na rzecz pokoju na świecie. Jest to hołd złożony wszystkim ofiarom zagłady: Żydom, Polakom, Romom, Rosjanom oraz przedstawicielom innych narodów. Kopiec ma stanowić symbol pamięci, skupienia i medytacji łączący ludzi i narody świata dla budowania życia w pokoju.

Kompozycja "Przejście", w kształcie bramy z wyciętą sylwetką ludzką, symbolizuje przejście od czasów pogardy dla podstawowych wartości człowieka, do czasu poszanowania godności ludzkiej, które tworzy się w oparciu o tolerancję, zaufanie, miłość bliźniego oraz ideę Pojednania.

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii