Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Informacja/Prasa > Aktualności
Straty Osobowe i Ofiary Represji pod Okupacją Niemiecką

12 września 2012 roku, o godzinie 14.00 w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w obecności Ministra Bogdana Zdrojewskiego i Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Łukasza Kamińskiego - Przewodniczący Zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” Dariusz Pawłoś podpisali umowę dotyczącą realizacji kolejnego etapu programu dokumentacyjnego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”. FPNP po raz kolejny wygrała konkurs na realizację programu, którego celem jest jak najdokładniejsze ustalenie liczby i danych osobowych obywateli polskich – ofiar III Rzeszy z lat 1939-1945. Program ten, zainicjowany w 2006 roku przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa, realizował przez pierwsze trzy lata Ośrodek Karta. Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” przystąpiła do programu „Straty” w 2008 roku, przekazując całą swoją unikalną bazę danych, z nazwiskami blisko 1 miliona ofiar różnego rodzaju prześladowań nazistowskich. W 2009 roku Fundacja została realizatorem programu, wybranym na drodze konkursu publicznego i była nim do końca 2011 r. W tym czasie baza „Strat” została przez nas uzupełniona o blisko milion osiemset tysięcy nowych wiadomości o osobach represjonowanych pod okupacją niemiecką. Obecnie, dzięki naszemu wspólnemu zaangażowaniu i ogromnemu nakładowi pracy, w utworzonej jednorodnej bazie programu można znaleŸć informacje o 3 474 449 ofiarach i osobach represjonowanych pod okupacją niemiecką. „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” są w skali światowej drugim programem – po programie izraelskiego Instytutu Yad Vashem – upamiętniającym imiennie ofiary prześladowań nazistowskich. Portal internetowy programu już dziś jest największym ogólnodostępnym miejscem poszukiwań informacji o represjonowanych członkach rodziny oraz innych informacji dotyczących prześladowań nazistowskich. Wciąż jednak jeszcze znajdujemy się na początku drogi do wyznaczonego celu. Zgromadzenie informacji, które przybliżą nas do poznania rzeczywistej liczby polskich ofiar, wymaga szerokiej mobilizacji społecznej. Powstającą bazę danych muszą zasilić informacje pochodzące zarówno od instytucji zajmujących się problematyką II wojny, jak i od osób, których represje dotknęły, lub od ich rodzin. Każdy z nas może przyczynić się do zachowania pamięci o osobach represjonowanych. Obecnie mamy jeszcze możliwość zebrania informacji o represjach niemieckich od ostatnich żyjących osób, które są w stanie dać temu świadectwo. Dane takie można przekazać online, wypełniając dostępny na stronie programu www.straty.pl kwestionariusz lub przesyłając wypełniony formularz na adres Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. Zapraszamy na stronę programu www.straty.pl

Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii