Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Społeczeństwo potrzebuje seniorów

"Społeczeństwo potrzebuje seniorów. Nowa aktywność społeczna osób starszych.", to tytuł i jednocześnie motto konferencji zorganizowanej przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją Polsko-Niemieckie Pojednanie oraz Fundacją Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość, która odbyła się 10 czerwca 2014 r. w Senacie. Do tego motta nawiązał, otwierając konferencję, przewodniczący komisji rodziny senator Mieczysław Augustyn, który apelował by na zachodzące obecnie zmiany demograficzne, związane ze starzeniem się społeczeństwa, nie patrzeć wyłącznie jako na obciążenie, ale spróbować potraktować je jako szansę na twórcze spożytkowanie ogromnego potencjału seniorów. Spotkanie otworzyli także Dariusz Pawłoś, przewodniczący zarządu Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” oraz dr Martin Salm, przewodniczący niemieckiej fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”.

Pierwszą część konferencji poświęcono różnym aspektom polityki senioralnej państwa, potrzebom wprowadzenia nowych rozwiązań systemowych, które powinny wspierać aktywne starzenie się, poprawę zdrowia i jakości życia w jego jesieni oraz wykorzystanie potencjału, także ekonomicznego, osób starszych. Prelegentami byli: minister Irena Wóycicka z Kancelarii Prezydenta RP, senator Mieczysław Augustyn, zastępca rzecznika praw obywatelskich Ryszard Czerniawski, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Marzena Breza. O zadaniach stojących przed parlamentem w związku z wyzwaniami polityki senioralnej mówił poseł Michał Szczerba, przewodniczący nowo powstałej sejmowej Komisji Polityki Senioralnej.

W drugiej części konferencji zapoznano się z doświadczeniami i przykładami pracy różnych środowisk, organizacji i osób na rzecz seniorów. Wysłuchano wystąpień Alicji Zajchowskiej z Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Michelisowej w Lublinie, ks. Tomasza Rena, zastępcy dyrektora Caritas Archidiecezji Poznańskiej, lek. med. Jolanty Grabowskiej-Markowskiej, prezes Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w Katowicach-Mysłowicach, artystki plastyka i teologa Jolanty Maj oraz socjologa dr. Marcina Lisaka.

Ostatnia część konferencji dotyczyła wpływu różnego rodzaju traum, w tym wojennych, na społeczeństwo polskie (na podstawie doświadczenia seniorów). O wynikach swoich badań mówili prof. Maja Lis-Turlejska ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, dr hab. Krzysztof Rutkowski z Katedry Psychoterapii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Katarzyna Prot-Klinger z Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Polskie społeczeństwo potrzebuje seniorów. Wybrane zagadnienia polityki senioralnej i formy aktywizacji społecznej osób starszych.
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii