Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:
Rada FPNP

Do zadań Rady Fundacji należy ogólna ocena działalności Fundacji, inspirowanie podstawowych kierunków działań, ocena wykorzystania funduszy Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz bilansu. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo. Radę Fundacji tworzą:

 • Edmund Baranowski
 • Jarosław Kalinowski
 • Stefan Kozłowski
 • Jerzy Kranz
 • Zdzisław Lichtarski
 • Tomasz Miedziński
 • Krzysztof Miszczak
 • Lech Mróz
 • Lech Nijakowski
 • Stanisław Oleksiak
 • Jan Ołdakowski
 • Boguslaw Sonik
 • Jacek TaylorStraty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii