Strona główna Polski Deutsch
wielkość tekstu:

Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" Powstała w 1991 r. w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy rządem RP i RFN. Jest organizacją non profit, działa na rzecz ofiar prześladowań nazistowskich i polsko-niemieckiego dialogu. Prowadzi działalność społeczną, humanitarną i edukacyjną.

Wypłaty niemieckich świadczeń finansowych dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych Trzeciej Rzeszy, niesienie pomocy żyjącym ofiarom nazizmu, zabiegi na rzecz zachowania pamięci oraz zbliżenia pomiędzy Polakami i Niemcami - tym Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" zajmuje się już od 20 lat.

W tym czasie wypłaciliśmy poszkodowanym przeszło 4 miliardy 700 milionów złotych, pochodzących z różnych funduszy zagranicznych, przede wszystkim z niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość", Austriackiego Funduszu Pojednania, Pokoju i Współpracy, Funduszu na rzecz Ofiar Prześladowań Hitlerowskich, tzw. Funduszu Londyńskiego Złota oraz Szwajcarskiego Funduszu na rzecz Potrzebujących Ofiar Holocaustu - Shoa.

Prowadzimy wiele różnorodnych programów pomocy humanitarnej. Dla naszych podopiecznych organizowaliśmy kuracje sanatoryjne w polskich uzdrowiskach oraz bezpłatne operacje wszczepienia sztucznych stawów biodrowych i kolanowych w polskich, niemieckich i austriackich szpitalach. Osoby potrzebujące otrzymują za naszym pośrednictwem sprzęt rehabilitacyjny. Wśród inicjatyw Fundacji znalazły się projekty, w ramach których seniorzy korzystali z bezpłatnych porad, m.in. specjalistów z dziedziny prawa i medycyny geriatrycznej oraz szkoleń ułatwiających aktywne włączenie się w życie społeczne. Celem takich projektów jest zaangażowanie osób starszych w działalność na rzecz własnego środowiska. Nasi seniorzy mają możliwość uczestniczenia w organizowanych przez Fundację programach wolontariatu socjalnego.

Nasza Fundacja prowadzi projekt Sieć Informacji Doradztwa i Integracji (SIDI), współfinansowany z dotacji niemieckiej Fundacji "Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość" (EVZ). W ramach tego projektu prowadzimy stałe punkty informacyjne dla osób poszkodowanych i ich rodzin w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Szczecinie. Rozwijamy wolontariat młodzieży i seniorów. W ośrodkach tych można uzyskać informacje o inicjatywach i działaniach na rzecz osób starszych i represjonowanych w czasie II wojny światowej, a także bezpłatne porady prawne i medyczne. Tu organizowane są spotkania integracyjno-szkoleniowe dla osób starszych, które są okazją do wymiany doświadczeń, zdobycia nowej wiedzy, na przykład z zakresu prawa, ochrony zdrowia, praw osób niepełnosprawnych, ale także do spotkań towarzyskich i integracji środowiska.

Idea pomocy ofiarom nazizmu przyciąga osoby w różnym wieku, wśród nich dużą grupę stanowi młodzież. Nasi wolontariusze pomagają w zakupach czy drobnych pracach domowych, ale przede wszystkim nawiązują bliskie relacje, czasem nawet przyjaźnie z żyjącymi świadkami historii. Zbliżenie pokoleń jest cennym doświadczeniem dla obu stron. Młodym ludziom przybliża i pomaga zrozumieć historię, starszym daje wiele satysfakcji i radości.

Zarówno projekty humanitarne, jak i edukacyjne Fundacja realizuje we współpracy z różnymi organizacjami pozarządowymi z Polski, Niemiec i innych krajów. Naszymi partnerami są również instytucje państwowe, finansowe, a także osoby prywatne.

W ostatnich latach nawiązało z nami współpracę ponad sto niemieckich miast, gmin, stowarzyszeń i instytucji oraz wiele osób prywatnych. Specjalne programy dla byłych robotników przymusowych realizowały takie miasta, jak Frankfurt nad Menem, Karlsruhe czy Dűsseldorf, a także mniejsze miasta i gminy, jak Moers w Nadrenii-Westfalii lub Seesen w górach Harzu. Wspólnie z naszymi niemieckimi partnerami organizujemy wyjazdy byłych robotników przymusowych do miejsc ich deportacji. Dziś mogą zwiedzić te miasta jako honorowi goście, spotkać się z młodzieżą i opowiedzieć o swoich przeżyciach wojennych, odwiedzić miejsca, gdzie pracowali przymusowo. Dla obu stron są to spotkania niezwykle wzruszające i ważne.

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” dba o zachowanie pamięci o ofiarach drugiej wojny światowej, inicjuje i wspiera dialog społeczny, działa na rzecz porozumienia i pojednania między narodami. Służy temu działalność wydawnicza, badawcza i edukacyjna. Fundacja ma już na swoim koncie kilkanaście pozycji wydawniczych: relacji i wspomnień byłych więźniów obozów koncentracyjnych i robotników przymusowych, opowiadań, biografii, albumów i opracowań historycznych. Organizujemy lekcje historii dla niemieckiej młodzieży, wystawy, międzynarodowe konferencje i spotkania naukowe.

Od 2009 roku Fundacja "Polsko-Niemieckie Pojednanie" jest realizatorem programu dokumentacyjnego "Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką", zainicjowanego przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest stworzenie bazy danych, zawierającej wszystkie możliwe do uzyskania informacje o ofiarach i prześladowaniach niemieckich wobec obywateli polskich w latach 1939-1945.
Sprawozdanie z działalności FPNP w roku 2013
Straty osobowe
Wystawa Zachować Pamięć
Wolontariat
Świadkowie hisotrii